શ્રી નીલા ચોકસી ‘અ-માણસ’ નવલકથા વાંચીને અમને પ્રતિભાવ મોકલ્યો તે બદલ અમે તેમના આભારી છીએ. ---------------------------- આ વાર્તાની ચિત્રકાત્મકતા, એમાં વર્ણવેલી વેદના, વાચકને છેક સુધી પકડી રાખી શકવા સક્ષમ છે. Homosexuality જેવા વિષય-વસ્તુને આલેખવું એ પણ પાત્રની સાવ નિકટ જઈને, ખરેખર અચરજ પમાડે તેવું છે. આપણે અંત સુધી વાર્તાને ઝીલી શકીએ, વચ્ચે ક્યાંય એ છૂટી ન જાય, એ આ વાર્તાનું બળ છે, એમ કહી શકાય. વાર્તામાં નાયક પોતાના પ્રેમીને ખોઈ બેસે છે પણ એ એની વેદના જગત સામે છતી કરી શકતો નથી. પરિણામે એ વધુ ને વધુ દુઃખી થાય છે. નિઃસહાયતા એને ઘેરી વળે છે. આ સાથે નાયકની દોસ્ત, જે એક વૈશ્યા છે, એની સાથેની વાતો સહાયરૂપ બને છે. એ પાત્ર વાર્તાને અને નાયકને, બંનેને ઝીલી લે છે. -નીલા ચોકસી ---------------------------------- આ લઘુનવલ નવભારતની સાઈટ પરથી પણ આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. આ પુસ્તકને તમે હાલ ઑનલાઇન બુક કરાવી શકો છો. એની લિન્ક નીચે આપેલ છે. https://bit.ly/3lFJKng આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો. Written by: Drashti soni Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah)

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

શ્રી નીલા ચોકસી ‘અ-માણસ’ નવલકથા વાંચીને અમને પ્રતિભાવ મોકલ્યો તે બદલ અમે તેમના આભારી છીએ.
----------------------------
આ વાર્તાની ચિત્રકાત્મકતા, એમાં વર્ણવેલી વેદના, વાચકને છેક સુધી પકડી રાખી શકવા સક્ષમ છે. Homosexuality જેવા વિષય-વસ્તુને આલેખવું એ પણ પાત્રની સાવ નિકટ જઈને, ખરેખર અચરજ પમાડે તેવું છે. આપણે અંત સુધી વાર્તાને ઝીલી શકીએ, વચ્ચે ક્યાંય એ છૂટી ન જાય, એ આ વાર્તાનું બળ છે, એમ કહી શકાય.

વાર્તામાં નાયક પોતાના પ્રેમીને ખોઈ બેસે છે પણ એ એની વેદના જગત સામે છતી કરી શકતો નથી. પરિણામે એ વધુ ને વધુ દુઃખી થાય છે. નિઃસહાયતા એને ઘેરી વળે છે. આ સાથે નાયકની દોસ્ત, જે એક વૈશ્યા છે, એની સાથેની વાતો સહાયરૂપ બને છે. એ પાત્ર વાર્તાને અને નાયકને, બંનેને ઝીલી લે છે.
-નીલા ચોકસી
----------------------------------
આ લઘુનવલ નવભારતની સાઈટ પરથી પણ આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે.
આ પુસ્તકને તમે હાલ ઑનલાઇન બુક કરાવી શકો છો.
એની લિન્ક નીચે આપેલ છે.

https://bit.ly/3lFJKng

આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો.

Written by: Drashti soni
Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah)

#book #read #readers #reading #fiction #novel #shortnovel #gujarati #gujarat #ahmedabad #navbharatsahityamandir

શ્રી નીલા ચોકસી ‘અ-માણસ’ નવલકથા વાંચીને અમને પ્રતિભાવ મોકલ્યો તે બદલ અમે તેમના આભારી છીએ. ---------------------------- આ વાર્તાની ચિત્રકાત્મકતા, એમાં વર્ણવેલી વેદના, વાચકને છેક સુધી પકડી રાખી શકવા સક્ષમ છે. Homosexuality જેવા વિષય-વસ્તુને આલેખવું એ પણ પાત્રની સાવ નિકટ જઈને, ખરેખર અચરજ પમાડે તેવું છે. આપણે અંત સુધી વાર્તાને ઝીલી શકીએ, વચ્ચે ક્યાંય એ છૂટી ન જાય, એ આ વાર્તાનું બળ છે, એમ કહી શકાય. વાર્તામાં નાયક પોતાના પ્રેમીને ખોઈ બેસે છે પણ એ એની વેદના જગત સામે છતી કરી શકતો નથી. પરિણામે એ વધુ ને વધુ દુઃખી થાય છે. નિઃસહાયતા એને ઘેરી વળે છે. આ સાથે નાયકની દોસ્ત, જે એક વૈશ્યા છે, એની સાથેની વાતો સહાયરૂપ બને છે. એ પાત્ર વાર્તાને અને નાયકને, બંનેને ઝીલી લે છે. -નીલા ચોકસી ---------------------------------- આ લઘુનવલ નવભારતની સાઈટ પરથી પણ આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. આ પુસ્તકને તમે હાલ ઑનલાઇન બુક કરાવી શકો છો. એની લિન્ક નીચે આપેલ છે. https://bit.ly/3lFJKng આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો. Written by: Drashti soni Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah) #book #read #readers #reading #fiction #novel #shortnovel #gujarati #gujarat #ahmedabad #navbharatsahityamandir

Let's Connect

sm2p0