- લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું : તમે મને નહીં ઉકેલી શકો એમાં તમારો વાંક નથી. હું તમારી આંખોને અભણ કહેતો નથી. પણ આપણે એકમેકથી અજાણ રહેવા જ સર્જાયા છીએ. જે લિપિ ઓળખાય નહીં એ આંખ માટે એક પ્રકારની ડિઝાઈન છે : આપણે એકમેકને નહીં ઓળખીએ એ આખરે તો ડિઝાઈન ઑફ ડેસ્ટીની છે. -સુરેશ દલાલ

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

#Day9 #Week2 - લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! #literature #gujarati #books #SureshDalal

કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું
કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું :
તમે મને નહીં ઉકેલી શકો એમાં તમારો વાંક નથી.
હું તમારી આંખોને અભણ કહેતો નથી.
પણ આપણે એકમેકથી અજાણ રહેવા જ સર્જાયા છીએ.
જે લિપિ ઓળખાય નહીં એ આંખ માટે
એક પ્રકારની ડિઝાઈન છે :
આપણે એકમેકને નહીં ઓળખીએ એ
આખરે તો ડિઝાઈન ઑફ ડેસ્ટીની છે.
-સુરેશ દલાલ

#Day9 #Week2 - લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! #literature #gujarati #books #SureshDalal કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું : તમે મને નહીં ઉકેલી શકો એમાં તમારો વાંક નથી. હું તમારી આંખોને અભણ કહેતો નથી. પણ આપણે એકમેકથી અજાણ રહેવા જ સર્જાયા છીએ. જે લિપિ ઓળખાય નહીં એ આંખ માટે એક પ્રકારની ડિઝાઈન છે : આપણે એકમેકને નહીં ઓળખીએ એ આખરે તો ડિઝાઈન ઑફ ડેસ્ટીની છે. -સુરેશ દલાલ

Let's Connect

sm2p0