નાણાંકીય વર્ષ એટલે એપ્રિલથી માર્ચ સુધીનો નોકરિયાત, ધંધાર્થીઓ માટે નાણાકીય હિસાબો તૈયાર કરવા માટેનો સમયગાળો. આ સમયગાળાને આપણે માત્ર વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ ન જોતાં આપણે જો વાંચનનો શોખ ધરાવતા હોઈએ તો એવું પણ કરી શકીએ કે એપ્રિલ માસથી માર્ચ સુધી વાંચવા માટે ખુબ જ સારાં પુસ્તકો વસાવીએ અને વાંચનક્ષુધા તૃપ્ત કરી શકીએ જેથી વર્ષાંતે કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા તેનો હિસાબ મળી શકે અને એ પુસ્તકોથી આપણા જીવનધોરણમાં શું ફેરફારો થયા તેની નોંધ રાખી શકીએ. આવો, સંકલ્પ કરીએ કે આ વર્ષાંતે અમૂલ્ય પુસ્તકો ખરીદી સદવિચારોનું ભાથું બાંધીએ. નવભારત સાહિત્ય મંદિર અમૂલ્ય પુસ્તકોનો ખજાનો ધરાવે છે તેની આપને જાણ છે જ. આજે જ સંપર્ક કરો.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

નાણાંકીય વર્ષ એટલે એપ્રિલથી માર્ચ સુધીનો નોકરિયાત, ધંધાર્થીઓ માટે નાણાકીય હિસાબો તૈયાર કરવા માટેનો સમયગાળો. આ સમયગાળાને આપણે માત્ર વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ ન જોતાં આપણે જો વાંચનનો શોખ ધરાવતા હોઈએ તો એવું પણ કરી શકીએ કે એપ્રિલ માસથી માર્ચ સુધી વાંચવા માટે ખુબ જ સારાં પુસ્તકો વસાવીએ અને વાંચનક્ષુધા તૃપ્ત કરી શકીએ જેથી વર્ષાંતે કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા તેનો હિસાબ મળી શકે અને એ પુસ્તકોથી આપણા જીવનધોરણમાં શું ફેરફારો થયા તેની નોંધ રાખી શકીએ. આવો, સંકલ્પ કરીએ કે આ વર્ષાંતે અમૂલ્ય પુસ્તકો ખરીદી સદવિચારોનું ભાથું બાંધીએ.

નવભારત સાહિત્ય મંદિર અમૂલ્ય પુસ્તકોનો ખજાનો ધરાવે છે તેની આપને જાણ છે જ. આજે જ સંપર્ક કરો.

#NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

નાણાંકીય વર્ષ એટલે એપ્રિલથી માર્ચ સુધીનો નોકરિયાત, ધંધાર્થીઓ માટે નાણાકીય હિસાબો તૈયાર કરવા માટેનો સમયગાળો. આ સમયગાળાને આપણે માત્ર વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ ન જોતાં આપણે જો વાંચનનો શોખ ધરાવતા હોઈએ તો એવું પણ કરી શકીએ કે એપ્રિલ માસથી માર્ચ સુધી વાંચવા માટે ખુબ જ સારાં પુસ્તકો વસાવીએ અને વાંચનક્ષુધા તૃપ્ત કરી શકીએ જેથી વર્ષાંતે કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા તેનો હિસાબ મળી શકે અને એ પુસ્તકોથી આપણા જીવનધોરણમાં શું ફેરફારો થયા તેની નોંધ રાખી શકીએ. આવો, સંકલ્પ કરીએ કે આ વર્ષાંતે અમૂલ્ય પુસ્તકો ખરીદી સદવિચારોનું ભાથું બાંધીએ. નવભારત સાહિત્ય મંદિર અમૂલ્ય પુસ્તકોનો ખજાનો ધરાવે છે તેની આપને જાણ છે જ. આજે જ સંપર્ક કરો. #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

Let's Connect

sm2p0