પૌરાણિક રહસ્યો ધરાવતાં નૈમિષારણ્યમાં શરૂ થઈ હતી એક ગાથા! આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં બની ચૂકેલી એક ઘટનાનો કાળો પડછાયો એકવીસમી સદીના મનુષ્યો ઉપર કાળ બનીને મંડરાઈ રહ્યો છે. મહાવિષ્ણુનું પુનઃજાગરણ આ આપત્તિને રોકી શકશે? ‘નાગપાશ’ની બૂકિંગ લિંક BIOમાં આપવામાં આવી છે. જો હજુ પણ આપે આ નવલકથા ઑર્ડર ન કરાવી હોય, તો આ રહી વિગતો! 9825032340 નંબર પર વૉટ્સએપના માધ્યમથી પણ આપ ‘નાગપાશ’ની નકલ ઘરે બેઠાં ઑર્ડર કરી શકો છો. એમેઝોન પર પણ ઉપલબ્ધ. Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah & Krunal Shah) Written by: Parakh Bhatt & Raj Javiya Created by: Fortune Designing Studio (Himanshu Joshi & Kishan Joshi) Co-Powered by: Sky Kids Pre-School (Vimal Pankhania) In Association with: Sanj Samachar Media (Karann P. Shah) Sponsored by: Hari Om Packaging (Surat) Cover-Page Illustration: V. Ramanuj (Siddharth Ramanuj & Dhaivat Ramanuj) Cover-Text: Mauli Buch Munshi Music: Shri Venkateshwara Mangal Shasnam by G. Gayathri Devi, S.Saindhavi, R Shruti Visual: The News Today

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પૌરાણિક રહસ્યો ધરાવતાં નૈમિષારણ્યમાં શરૂ થઈ હતી એક ગાથા! આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં બની ચૂકેલી એક ઘટનાનો કાળો પડછાયો એકવીસમી સદીના મનુષ્યો ઉપર કાળ બનીને મંડરાઈ રહ્યો છે.

મહાવિષ્ણુનું પુનઃજાગરણ આ આપત્તિને રોકી શકશે?

‘નાગપાશ’ની બૂકિંગ લિંક BIOમાં આપવામાં આવી છે. જો હજુ પણ આપે આ નવલકથા ઑર્ડર ન કરાવી હોય, તો આ રહી વિગતો!

9825032340 નંબર પર વૉટ્સએપના માધ્યમથી પણ આપ ‘નાગપાશ’ની નકલ ઘરે બેઠાં ઑર્ડર કરી શકો છો. એમેઝોન પર પણ ઉપલબ્ધ.

Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah & Krunal Shah)

Written by: Parakh Bhatt & Raj Javiya

Created by: Fortune Designing Studio (Himanshu Joshi & Kishan Joshi)

Co-Powered by: Sky Kids Pre-School (Vimal Pankhania)

In Association with: Sanj Samachar Media (Karann P. Shah)

Sponsored by: Hari Om Packaging (Surat)

Cover-Page Illustration: V. Ramanuj (Siddharth Ramanuj & Dhaivat Ramanuj)

Cover-Text: Mauli Buch Munshi

Music: Shri Venkateshwara Mangal Shasnam by G. Gayathri Devi, S.Saindhavi, R Shruti

Visual: The News Today

#Mahaasur #novel #series #new #book #history #mythology #fact #fiction #science #technology #archeology #suspense #thriller #crime #drama #story #readers #gujarat #gujarati #sanatan #dharma #bharat #naagpaash

પૌરાણિક રહસ્યો ધરાવતાં નૈમિષારણ્યમાં શરૂ થઈ હતી એક ગાથા! આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં બની ચૂકેલી એક ઘટનાનો કાળો પડછાયો એકવીસમી સદીના મનુષ્યો ઉપર કાળ બનીને મંડરાઈ રહ્યો છે. મહાવિષ્ણુનું પુનઃજાગરણ આ આપત્તિને રોકી શકશે? ‘નાગપાશ’ની બૂકિંગ લિંક BIOમાં આપવામાં આવી છે. જો હજુ પણ આપે આ નવલકથા ઑર્ડર ન કરાવી હોય, તો આ રહી વિગતો! 9825032340 નંબર પર વૉટ્સએપના માધ્યમથી પણ આપ ‘નાગપાશ’ની નકલ ઘરે બેઠાં ઑર્ડર કરી શકો છો. એમેઝોન પર પણ ઉપલબ્ધ. Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah & Krunal Shah) Written by: Parakh Bhatt & Raj Javiya Created by: Fortune Designing Studio (Himanshu Joshi & Kishan Joshi) Co-Powered by: Sky Kids Pre-School (Vimal Pankhania) In Association with: Sanj Samachar Media (Karann P. Shah) Sponsored by: Hari Om Packaging (Surat) Cover-Page Illustration: V. Ramanuj (Siddharth Ramanuj & Dhaivat Ramanuj) Cover-Text: Mauli Buch Munshi Music: Shri Venkateshwara Mangal Shasnam by G. Gayathri Devi, S.Saindhavi, R Shruti Visual: The News Today #Mahaasur #novel #series #new #book #history #mythology #fact #fiction #science #technology #archeology #suspense #thriller #crime #drama #story #readers #gujarat #gujarati #sanatan #dharma #bharat #naagpaash

Let's Connect

sm2p0