ભારતીય નૌસેના વિશ્વની પાંચમી સૌથી મોટી નૌસેનામાંની એક છે. છેલ્લાં વર્ષોમાં નિરંતર આધુનિકીકરણ સાથે વિશ્વની પ્રમુખ સત્તા બનવાના મહત્તવકાંક્ષી યોજનામાં મક્કમ પગલે આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય નૌસેનાનો ઇતિહાસ સદીઓ જુનો છે. ભારતીય સમુદ્રી ઇતિહાસ પશ્ચિમી સભ્યાતાનો જનક કહેવાય છે. વિશ્વની સૌપ્રથમ બંદરનું નિર્માણ હડપ્પા સંસ્કૃતિ ઇ.પૂ. 2300ના સમયગાળા દરમિયાન થયું હતું. જે હડપ્પા સભ્યાતાની સાથે જોડાયેલ છે. લોથલ તે સમયે ગુજરાતના દરિયાઇ કિનારે સૌ પ્રથમ બન્યું. સમયાંતરે મુંબઇ સ્થિત સન 1735માં બંદરના નિર્માણનું કાર્ય સંપન્ન બન્યું. બ્રિટીશ સરકારના નૌસેનાના બેડાના યુદ્ધ જહાજો અને વેપારી જહાજો ભારતીય દરિયાઇ બંદરો દ્વારા વિશ્વ વેપાર કરવા માંડ્યા. ભારતીય નૌસેના યુદ્ધ અથવા મધ્યસ્થતાના પ્રતિરોધ સાથે યુદ્ધની સ્થિતિમાં નિર્યાયક ભૂમિકા બજાવી. સમુદ્ર રસ્તાથી ઊભા થનારા પડકારો સામે દેશની પ્રાદેશિક અખંડતા, દેશના નાગરિકો અને દેશની સંપત્તિની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે. ભારત સાથે સુમદ્ર માર્ગે જોડાયેલા વેપારી સંબંધોને સુરક્ષા પ્રદાન કરવી. તે ભારતીય નૌ સેનાનું મહત્વનું કાર્ય છે. ભારતીય નૌસેના પર દરેક ભારતવાસીઓને ગૌરવ છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ભારતીય નૌસેના વિશ્વની પાંચમી સૌથી મોટી નૌસેનામાંની એક છે. છેલ્લાં વર્ષોમાં નિરંતર આધુનિકીકરણ સાથે વિશ્વની પ્રમુખ સત્તા બનવાના મહત્તવકાંક્ષી યોજનામાં મક્કમ પગલે આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય નૌસેનાનો ઇતિહાસ સદીઓ જુનો છે. ભારતીય સમુદ્રી ઇતિહાસ પશ્ચિમી સભ્યાતાનો જનક કહેવાય છે. વિશ્વની સૌપ્રથમ બંદરનું નિર્માણ હડપ્પા સંસ્કૃતિ ઇ.પૂ. 2300ના સમયગાળા દરમિયાન થયું હતું. જે હડપ્પા સભ્યાતાની સાથે જોડાયેલ છે. લોથલ તે સમયે ગુજરાતના દરિયાઇ કિનારે સૌ પ્રથમ બન્યું. સમયાંતરે મુંબઇ સ્થિત સન 1735માં બંદરના નિર્માણનું કાર્ય સંપન્ન બન્યું. બ્રિટીશ સરકારના નૌસેનાના બેડાના યુદ્ધ જહાજો અને વેપારી જહાજો ભારતીય દરિયાઇ બંદરો દ્વારા વિશ્વ વેપાર કરવા માંડ્યા. ભારતીય નૌસેના યુદ્ધ અથવા મધ્યસ્થતાના પ્રતિરોધ સાથે યુદ્ધની સ્થિતિમાં નિર્યાયક ભૂમિકા બજાવી. સમુદ્ર રસ્તાથી ઊભા થનારા પડકારો સામે દેશની પ્રાદેશિક અખંડતા, દેશના નાગરિકો અને દેશની સંપત્તિની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે. ભારત સાથે સુમદ્ર માર્ગે જોડાયેલા વેપારી સંબંધોને સુરક્ષા પ્રદાન કરવી. તે ભારતીય નૌ સેનાનું મહત્વનું કાર્ય છે. ભારતીય નૌસેના પર દરેક ભારતવાસીઓને ગૌરવ છે.

#IndianNavyDay #IndianNavy #IndianNavyDay2020 #NavyDay #Heroes #MarineWarriors #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

ભારતીય નૌસેના વિશ્વની પાંચમી સૌથી મોટી નૌસેનામાંની એક છે. છેલ્લાં વર્ષોમાં નિરંતર આધુનિકીકરણ સાથે વિશ્વની પ્રમુખ સત્તા બનવાના મહત્તવકાંક્ષી યોજનામાં મક્કમ પગલે આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય નૌસેનાનો ઇતિહાસ સદીઓ જુનો છે. ભારતીય સમુદ્રી ઇતિહાસ પશ્ચિમી સભ્યાતાનો જનક કહેવાય છે. વિશ્વની સૌપ્રથમ બંદરનું નિર્માણ હડપ્પા સંસ્કૃતિ ઇ.પૂ. 2300ના સમયગાળા દરમિયાન થયું હતું. જે હડપ્પા સભ્યાતાની સાથે જોડાયેલ છે. લોથલ તે સમયે ગુજરાતના દરિયાઇ કિનારે સૌ પ્રથમ બન્યું. સમયાંતરે મુંબઇ સ્થિત સન 1735માં બંદરના નિર્માણનું કાર્ય સંપન્ન બન્યું. બ્રિટીશ સરકારના નૌસેનાના બેડાના યુદ્ધ જહાજો અને વેપારી જહાજો ભારતીય દરિયાઇ બંદરો દ્વારા વિશ્વ વેપાર કરવા માંડ્યા. ભારતીય નૌસેના યુદ્ધ અથવા મધ્યસ્થતાના પ્રતિરોધ સાથે યુદ્ધની સ્થિતિમાં નિર્યાયક ભૂમિકા બજાવી. સમુદ્ર રસ્તાથી ઊભા થનારા પડકારો સામે દેશની પ્રાદેશિક અખંડતા, દેશના નાગરિકો અને દેશની સંપત્તિની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે. ભારત સાથે સુમદ્ર માર્ગે જોડાયેલા વેપારી સંબંધોને સુરક્ષા પ્રદાન કરવી. તે ભારતીય નૌ સેનાનું મહત્વનું કાર્ય છે. ભારતીય નૌસેના પર દરેક ભારતવાસીઓને ગૌરવ છે. #IndianNavyDay #IndianNavy #IndianNavyDay2020 #NavyDay #Heroes #MarineWarriors #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

Let's Connect

sm2p0