ઘોસ્ટ રાઇટર - To order this book, call on 9825032340 ઘોસ્ટ રાઇટર ગુજરાતી ભાષાના જાણિતા લેખિક શ્રી વર્ષા પાઠક દ્વારા લખવામાં આવેલી નવલકથા છે. અભિયાન મેગેઝિનમાં આ નવલકથા હપ્તાવાર છપાઈ ચૂકે છે અને લાખો ગુજરાતીઓ દ્વારા અઢળક પ્રેમ પામી ચૂકી છે. હવે આ નવલકથા પુસ્તકરૃપે આવી રહી છે, ત્યારે અચૂક વાંચવા જેવી આ કૃતિ કોઈ પણ નવલકથાના રસિયાઓને પ્રિય થઈ પડશે તેમાં કોઈ બે મત નથી.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ઘોસ્ટ રાઇટર - To order this book, call on 9825032340

ઘોસ્ટ રાઇટર ગુજરાતી ભાષાના જાણિતા લેખિક શ્રી વર્ષા પાઠક દ્વારા લખવામાં આવેલી નવલકથા છે. અભિયાન મેગેઝિનમાં આ નવલકથા હપ્તાવાર છપાઈ ચૂકે છે અને લાખો ગુજરાતીઓ દ્વારા અઢળક પ્રેમ પામી ચૂકી છે. હવે આ નવલકથા પુસ્તકરૃપે આવી રહી છે, ત્યારે અચૂક વાંચવા જેવી આ કૃતિ કોઈ પણ નવલકથાના રસિયાઓને પ્રિય થઈ પડશે તેમાં કોઈ બે મત નથી.

ઘોસ્ટ રાઇટર - To order this book, call on 9825032340 ઘોસ્ટ રાઇટર ગુજરાતી ભાષાના જાણિતા લેખિક શ્રી વર્ષા પાઠક દ્વારા લખવામાં આવેલી નવલકથા છે. અભિયાન મેગેઝિનમાં આ નવલકથા હપ્તાવાર છપાઈ ચૂકે છે અને લાખો ગુજરાતીઓ દ્વારા અઢળક પ્રેમ પામી ચૂકી છે. હવે આ નવલકથા પુસ્તકરૃપે આવી રહી છે, ત્યારે અચૂક વાંચવા જેવી આ કૃતિ કોઈ પણ નવલકથાના રસિયાઓને પ્રિય થઈ પડશે તેમાં કોઈ બે મત નથી.

Let's Connect

sm2p0