માનસ વિકાસ - To buy call on 9825032340 ગુજરાતી ભાષામાં સેલ્ફ-ડેવલપમેન્ટ વિશે સત્વશીલ સર્જન કરનારા લેખકો બહુ જ ઓછા છે. રોહિત પટેલ તેમાં પ્રથમ હરોળમાં લેવાતા નામોમાંનું એક છે. તેમણે વ્યક્તિત્વવિકાસ માટે અનેક ઉત્તમ પુસ્તકો સર્જ્યાં છે. આ પુસ્તક તેમના એ ઉત્તમ પુસ્તકોમાંનું એક છે. આ પુસ્તકમાં વ્યક્તિના વિકાસ માટેની તથા તેના માનસિક વિકાસ માટેની સુંદર અને રસપ્રદ વાતો વણી લેવામાં આવી છે. વ્યક્તિની પોતાની સફળતા માટે તથા પોતાના સ્વજનની સફળતા માટે આ પુસ્તક ભેટમાં પણ આપી શકાય તેમ છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

માનસ વિકાસ - To buy call on 9825032340

ગુજરાતી ભાષામાં સેલ્ફ-ડેવલપમેન્ટ વિશે સત્વશીલ સર્જન કરનારા લેખકો બહુ જ ઓછા છે. રોહિત પટેલ તેમાં પ્રથમ હરોળમાં લેવાતા નામોમાંનું એક છે. તેમણે વ્યક્તિત્વવિકાસ માટે અનેક ઉત્તમ પુસ્તકો સર્જ્યાં છે. આ પુસ્તક તેમના એ ઉત્તમ પુસ્તકોમાંનું એક છે. આ પુસ્તકમાં વ્યક્તિના વિકાસ માટેની તથા તેના માનસિક વિકાસ માટેની સુંદર અને રસપ્રદ વાતો વણી લેવામાં આવી છે. વ્યક્તિની પોતાની સફળતા માટે તથા પોતાના સ્વજનની સફળતા માટે આ પુસ્તક ભેટમાં પણ આપી શકાય તેમ છે.

માનસ વિકાસ - To buy call on 9825032340 ગુજરાતી ભાષામાં સેલ્ફ-ડેવલપમેન્ટ વિશે સત્વશીલ સર્જન કરનારા લેખકો બહુ જ ઓછા છે. રોહિત પટેલ તેમાં પ્રથમ હરોળમાં લેવાતા નામોમાંનું એક છે. તેમણે વ્યક્તિત્વવિકાસ માટે અનેક ઉત્તમ પુસ્તકો સર્જ્યાં છે. આ પુસ્તક તેમના એ ઉત્તમ પુસ્તકોમાંનું એક છે. આ પુસ્તકમાં વ્યક્તિના વિકાસ માટેની તથા તેના માનસિક વિકાસ માટેની સુંદર અને રસપ્રદ વાતો વણી લેવામાં આવી છે. વ્યક્તિની પોતાની સફળતા માટે તથા પોતાના સ્વજનની સફળતા માટે આ પુસ્તક ભેટમાં પણ આપી શકાય તેમ છે.

Let's Connect

sm2p0