નવરાત્રીની નોખીં વાતો ‘આનંદનો ગરબો’ એ શક્તિ ઉપાસકોનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે. ભટ્ટ મેવાડા બ્રાહ્મણ વલ્લભરામ અને ધોળારામ જોડીયા ભાઇઓએ અદ્યાશક્તિ માના આશીર્વાદથી અને મા સરસ્વતીની કૃપાથી ‘આનંદનો ગરબો’ની રચના કરી. આ કલિયુગમાં આનંદના ગરબા ને “ કલ્પવૃક્ષ “ સમાન ગણવામાં આવ્યો છે. ‘આનંદનો ગરબો’ એ શક્તિ ઉપાસકોનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

નવરાત્રીની નોખીં વાતો

‘આનંદનો ગરબો’ એ શક્તિ ઉપાસકોનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે.

ભટ્ટ મેવાડા બ્રાહ્મણ વલ્લભરામ અને ધોળારામ જોડીયા ભાઇઓએ અદ્યાશક્તિ માના આશીર્વાદથી અને મા સરસ્વતીની કૃપાથી ‘આનંદનો ગરબો’ની રચના કરી. આ કલિયુગમાં આનંદના ગરબા ને “ કલ્પવૃક્ષ “ સમાન ગણવામાં આવ્યો છે. ‘આનંદનો ગરબો’ એ શક્તિ ઉપાસકોનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે.

#નવરાત્રીનીનોખીવાતો #HappyNavratri #Navratri2020 #ShubhNavratri #Navratri #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddict

નવરાત્રીની નોખીં વાતો ‘આનંદનો ગરબો’ એ શક્તિ ઉપાસકોનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે. ભટ્ટ મેવાડા બ્રાહ્મણ વલ્લભરામ અને ધોળારામ જોડીયા ભાઇઓએ અદ્યાશક્તિ માના આશીર્વાદથી અને મા સરસ્વતીની કૃપાથી ‘આનંદનો ગરબો’ની રચના કરી. આ કલિયુગમાં આનંદના ગરબા ને “ કલ્પવૃક્ષ “ સમાન ગણવામાં આવ્યો છે. ‘આનંદનો ગરબો’ એ શક્તિ ઉપાસકોનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે. #નવરાત્રીનીનોખીવાતો #HappyNavratri #Navratri2020 #ShubhNavratri #Navratri #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddict

Let's Connect

sm2p0