પોતાને પુનરાવર્તિત કરવાની આદત ધરાવતો ઇતિહાસ, અઢી વર્ષ પછી ચાણક્યને પુનર્જીવિત કરે છે નાનકડા નગરના બ્રાહ્મણ શિક્ષક ગંગાસાગર મિશ્રાના સ્વરૂપમાં. જયારે પ્રાચીન ભારતની જેમ અર્વાચીન ભારત પણ નફરત, ભ્રષ્ટાચાર અને વિભેદક રાજનીતિ થી ગ્રસ્ત છે એમાં દ્રઢ નીર્ધારવાળો પંડિત લોકોના લોભને દૂર કરીને અખંડ ભારતનુંય સ્વપ્ન સાકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શું ફરી એકવાર અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરી શકશે? જાણવા માટે આજે જ ખરીદો: https://navbharatonline.com/publisher/navbharat-sahitya-mandir/chanakya-matra-translation-of-chanakya-s-chant.html

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પોતાને પુનરાવર્તિત કરવાની આદત ધરાવતો ઇતિહાસ, અઢી વર્ષ પછી ચાણક્યને પુનર્જીવિત કરે છે નાનકડા નગરના બ્રાહ્મણ શિક્ષક ગંગાસાગર મિશ્રાના સ્વરૂપમાં. જયારે પ્રાચીન ભારતની જેમ અર્વાચીન ભારત પણ નફરત, ભ્રષ્ટાચાર અને વિભેદક રાજનીતિ થી ગ્રસ્ત છે એમાં દ્રઢ નીર્ધારવાળો પંડિત લોકોના લોભને દૂર કરીને અખંડ ભારતનુંય સ્વપ્ન સાકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શું ફરી એકવાર અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરી શકશે?

જાણવા માટે આજે જ ખરીદો: https://navbharatonline.com/publisher/navbharat-sahitya-mandir/chanakya-matra-translation-of-chanakya-s-chant.html

#NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

પોતાને પુનરાવર્તિત કરવાની આદત ધરાવતો ઇતિહાસ, અઢી વર્ષ પછી ચાણક્યને પુનર્જીવિત કરે છે નાનકડા નગરના બ્રાહ્મણ શિક્ષક ગંગાસાગર મિશ્રાના સ્વરૂપમાં. જયારે પ્રાચીન ભારતની જેમ અર્વાચીન ભારત પણ નફરત, ભ્રષ્ટાચાર અને વિભેદક રાજનીતિ થી ગ્રસ્ત છે એમાં દ્રઢ નીર્ધારવાળો પંડિત લોકોના લોભને દૂર કરીને અખંડ ભારતનુંય સ્વપ્ન સાકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શું ફરી એકવાર અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરી શકશે? જાણવા માટે આજે જ ખરીદો: https://navbharatonline.com/publisher/navbharat-sahitya-mandir/chanakya-matra-translation-of-chanakya-s-chant.html #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

Let's Connect

sm2p0