જસ્ટ ઇમેજિનની એક એવી દુનિયામાં તમારું સ્વાગત છે કે જ્યાં વાસ્તવિકતાની સીમાઓ અસ્પષ્ટ છે, જ્યાં અનેક એવી કલ્પનાઓ વિશે વિચાર વિસ્તાર કરાયો છે કે જો કલ્પના હકીકત બનશે તો આપણી દુનિયામાં કેવા કેવા ફેરફાર થશે. જેમ કે જો માણસને પાંખો હોય તો? જો ડાઈનાસોર આજે પણ આપણી વચ્ચે જીવતા હોય તો? જો ઇન્ટરનેટ ન હોય તો? જો ટાઈમ ટ્રાવેલ કરી શકાય તો? અને આવી અનેક કલ્પનાઓ વાસ્તિવકતામાં પરિવર્તિત થઇ જાય તો? વિજ્ઞાન કલ્પનાના અજાયબ વિશ્વમાં પ્રવેશ કરવા માટે 'જસ્ટ ઇમેજિન' પુસ્તક આજે જ ખરીદો: https://navbharatonline.com/just-imagine-jo-kalpanao-hakikat-bane-to.html Link is also in my Bio. ❤️🎉

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

જસ્ટ ઇમેજિનની એક એવી દુનિયામાં તમારું સ્વાગત છે કે જ્યાં વાસ્તવિકતાની સીમાઓ અસ્પષ્ટ છે, જ્યાં અનેક એવી કલ્પનાઓ વિશે વિચાર વિસ્તાર કરાયો છે કે જો કલ્પના હકીકત બનશે તો આપણી દુનિયામાં કેવા કેવા ફેરફાર થશે.

જેમ કે જો માણસને પાંખો હોય તો? જો ડાઈનાસોર આજે પણ આપણી વચ્ચે જીવતા હોય તો? જો ઇન્ટરનેટ ન હોય તો? જો ટાઈમ ટ્રાવેલ કરી શકાય તો? અને આવી અનેક કલ્પનાઓ વાસ્તિવકતામાં પરિવર્તિત થઇ જાય તો?

વિજ્ઞાન કલ્પનાના અજાયબ વિશ્વમાં પ્રવેશ કરવા માટે 'જસ્ટ ઇમેજિન' પુસ્તક આજે જ ખરીદો:
https://navbharatonline.com/just-imagine-jo-kalpanao-hakikat-bane-to.html

Link is also in my Bio. ❤️🎉

#navbharatsahityamandir #meetdanidhariya #justimagine #booklaunch #newbook #bookrecommendations #booksofinstagram #bookreview

જસ્ટ ઇમેજિનની એક એવી દુનિયામાં તમારું સ્વાગત છે કે જ્યાં વાસ્તવિકતાની સીમાઓ અસ્પષ્ટ છે, જ્યાં અનેક એવી કલ્પનાઓ વિશે વિચાર વિસ્તાર કરાયો છે કે જો કલ્પના હકીકત બનશે તો આપણી દુનિયામાં કેવા કેવા ફેરફાર થશે. જેમ કે જો માણસને પાંખો હોય તો? જો ડાઈનાસોર આજે પણ આપણી વચ્ચે જીવતા હોય તો? જો ઇન્ટરનેટ ન હોય તો? જો ટાઈમ ટ્રાવેલ કરી શકાય તો? અને આવી અનેક કલ્પનાઓ વાસ્તિવકતામાં પરિવર્તિત થઇ જાય તો? વિજ્ઞાન કલ્પનાના અજાયબ વિશ્વમાં પ્રવેશ કરવા માટે 'જસ્ટ ઇમેજિન' પુસ્તક આજે જ ખરીદો: https://navbharatonline.com/just-imagine-jo-kalpanao-hakikat-bane-to.html Link is also in my Bio. ❤️🎉 #navbharatsahityamandir #meetdanidhariya #justimagine #booklaunch #newbook #bookrecommendations #booksofinstagram #bookreview

Let's Connect

sm2p0