મારી નજરે પાર્થ શાહ, 99.00 આ પુસ્તકમાં પુસ્તકના લેખક શ્રી પાર્થ શાહની નજરે આલેખાયેલી કાવ્યો અને વાર્તાઓ છે. તેમણે પોતાની અંતરમાં ઊભરાતી લાગણીઓને ક્યાંક કવિતાનું તો ક્યાંક વાર્તાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ સ્વરૂપ છેવટે પુસ્તક સ્વરૂપ પામ્યું છે. આ પુસ્તક વાંચકના હૈયાને સ્પર્સશે સાથે સાથે કોઈ પણ પુસ્તક વાંચીને અન્યને ભેટમાં પણ આપી શકશે. Call on 9825032340 for queries!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

મારી નજરે
પાર્થ શાહ, 99.00
આ પુસ્તકમાં પુસ્તકના લેખક શ્રી પાર્થ શાહની નજરે આલેખાયેલી કાવ્યો અને વાર્તાઓ છે. તેમણે પોતાની અંતરમાં ઊભરાતી લાગણીઓને ક્યાંક કવિતાનું તો ક્યાંક વાર્તાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ સ્વરૂપ છેવટે પુસ્તક સ્વરૂપ પામ્યું છે. આ પુસ્તક વાંચકના હૈયાને સ્પર્સશે સાથે સાથે કોઈ પણ પુસ્તક વાંચીને અન્યને ભેટમાં પણ આપી શકશે.

Call on 9825032340 for queries!
#NavbharatSahityaMandir #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

મારી નજરે પાર્થ શાહ, 99.00 આ પુસ્તકમાં પુસ્તકના લેખક શ્રી પાર્થ શાહની નજરે આલેખાયેલી કાવ્યો અને વાર્તાઓ છે. તેમણે પોતાની અંતરમાં ઊભરાતી લાગણીઓને ક્યાંક કવિતાનું તો ક્યાંક વાર્તાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ સ્વરૂપ છેવટે પુસ્તક સ્વરૂપ પામ્યું છે. આ પુસ્તક વાંચકના હૈયાને સ્પર્સશે સાથે સાથે કોઈ પણ પુસ્તક વાંચીને અન્યને ભેટમાં પણ આપી શકશે. Call on 9825032340 for queries! #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Let's Connect

sm2p0