ગાંધી અને બ્રહ્મચર્ય કિંમત 200.00 વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય ગાંધી અને બ્રહ્મચર્ય વિશે ઘણી ચર્ચા થતી રહી છે અને હજી પણ થતી રહે છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્યે આ વિષયે પોતાની આગવી શૈલીમાં જે વ્યાખ્યાન આપ્યું છે તે આ ડીવીડીમાં સમાયેલું છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્યના તમામ ચાહકોને તથા સાહિત્યપ્રિય તમામ વ્યક્તિઓને આ વ્યાખ્યાન ચોક્કસ ગમશે. Call us on +91 98250-32340 to order this DVD.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ગાંધી અને બ્રહ્મચર્ય
કિંમત 200.00
વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

ગાંધી અને બ્રહ્મચર્ય વિશે ઘણી ચર્ચા થતી રહી છે અને હજી પણ થતી રહે છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્યે આ વિષયે પોતાની આગવી શૈલીમાં જે વ્યાખ્યાન આપ્યું છે તે આ ડીવીડીમાં સમાયેલું છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્યના તમામ ચાહકોને તથા સાહિત્યપ્રિય તમામ વ્યક્તિઓને આ વ્યાખ્યાન ચોક્કસ ગમશે.

Call us on +91 98250-32340 to order this DVD.

ગાંધી અને બ્રહ્મચર્ય કિંમત 200.00 વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય ગાંધી અને બ્રહ્મચર્ય વિશે ઘણી ચર્ચા થતી રહી છે અને હજી પણ થતી રહે છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્યે આ વિષયે પોતાની આગવી શૈલીમાં જે વ્યાખ્યાન આપ્યું છે તે આ ડીવીડીમાં સમાયેલું છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્યના તમામ ચાહકોને તથા સાહિત્યપ્રિય તમામ વ્યક્તિઓને આ વ્યાખ્યાન ચોક્કસ ગમશે. Call us on +91 98250-32340 to order this DVD.

Let's Connect

sm2p0