આ શનિવારે 16 તારીખે આપણે સંબંધોના સૂત્રે બંધાઈશું અને રિલેશનને વધારે ગાઢ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગે રિલેસન પણ સાથે મળીને જ કરીશું. આ લેસન કરતાં પહેલાં અહીંયાથી દરરોજ અલગ અલગ મુદ્દે સવાલો આપની સામે મૂકતા રહીશું. જેના ઉપર શુક્રવાર સુધી ચર્ચા ચાલશે. આ ચર્ચા દરમિયાન જોડાનારા વાચકો, સહભાગીઓ અને સાહિત્ય રસિકોમાંથી બે લોકોને નવભારત સાહિત્ય મંદિર તરફથી ભેટ સ્વરૂપે રિલેશનના રિ-લેસન પુસ્તક લેખક રવિ ઈલા ભટ્ટના ઓટોગ્રાફ સાથે આપવામાં આવશે. કર્મા ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાતી બુક ક્લબ દ્વારા આપને સાહિત્યનો રસાસ્વાદ તો કરાવાશે જ.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

આ શનિવારે 16 તારીખે આપણે સંબંધોના સૂત્રે બંધાઈશું અને રિલેશનને વધારે ગાઢ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગે રિલેસન પણ સાથે મળીને જ કરીશું. આ લેસન કરતાં પહેલાં અહીંયાથી દરરોજ અલગ અલગ મુદ્દે સવાલો આપની સામે મૂકતા રહીશું. જેના ઉપર શુક્રવાર સુધી ચર્ચા ચાલશે. આ ચર્ચા દરમિયાન જોડાનારા વાચકો, સહભાગીઓ અને સાહિત્ય રસિકોમાંથી બે લોકોને નવભારત સાહિત્ય મંદિર તરફથી ભેટ સ્વરૂપે રિલેશનના રિ-લેસન પુસ્તક લેખક રવિ ઈલા ભટ્ટના ઓટોગ્રાફ સાથે આપવામાં આવશે. કર્મા ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાતી બુક ક્લબ દ્વારા આપને સાહિત્યનો રસાસ્વાદ તો કરાવાશે જ.

#NavbharatSahityaMandir #Reading #Books

આ શનિવારે 16 તારીખે આપણે સંબંધોના સૂત્રે બંધાઈશું અને રિલેશનને વધારે ગાઢ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગે રિલેસન પણ સાથે મળીને જ કરીશું. આ લેસન કરતાં પહેલાં અહીંયાથી દરરોજ અલગ અલગ મુદ્દે સવાલો આપની સામે મૂકતા રહીશું. જેના ઉપર શુક્રવાર સુધી ચર્ચા ચાલશે. આ ચર્ચા દરમિયાન જોડાનારા વાચકો, સહભાગીઓ અને સાહિત્ય રસિકોમાંથી બે લોકોને નવભારત સાહિત્ય મંદિર તરફથી ભેટ સ્વરૂપે રિલેશનના રિ-લેસન પુસ્તક લેખક રવિ ઈલા ભટ્ટના ઓટોગ્રાફ સાથે આપવામાં આવશે. કર્મા ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાતી બુક ક્લબ દ્વારા આપને સાહિત્યનો રસાસ્વાદ તો કરાવાશે જ. #NavbharatSahityaMandir #Reading #Books

Let's Connect

sm2p0