એક સાધારણ ગૃહિણીની અસાધારણ કથા .... વાસાંસિજીર્ણાનિ Written by: Devangi Bhatt Publisher: Navbharat Sahitya Mandir ------------------------------------------- મિત્રો, જો આપે આ પુસ્તક વાચ્યું હોય તો આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી જણાવો. આ નવલકથા આપ નવભારતની સાઈટ પરથી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિર તથા અન્ય book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. Click on the below link to order https://navbharatonline.com/vasansi-jirnani.html આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

એક સાધારણ ગૃહિણીની અસાધારણ કથા .... વાસાંસિજીર્ણાનિ

Written by: Devangi Bhatt
Publisher: Navbharat Sahitya Mandir

-------------------------------------------

મિત્રો, જો આપે આ પુસ્તક વાચ્યું હોય તો આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી જણાવો. આ નવલકથા આપ નવભારતની સાઈટ પરથી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિર તથા અન્ય book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે.

Click on the below link to order

https://navbharatonline.com/vasansi-jirnani.html

આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો.

#વાસાંસિજીર્ણાનિ #devangibhatt
#vasansijirnani #Navbharat

એક સાધારણ ગૃહિણીની અસાધારણ કથા .... વાસાંસિજીર્ણાનિ Written by: Devangi Bhatt Publisher: Navbharat Sahitya Mandir ------------------------------------------- મિત્રો, જો આપે આ પુસ્તક વાચ્યું હોય તો આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી જણાવો. આ નવલકથા આપ નવભારતની સાઈટ પરથી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિર તથા અન્ય book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. Click on the below link to order https://navbharatonline.com/vasansi-jirnani.html આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો. #વાસાંસિજીર્ણાનિ #devangibhatt #vasansijirnani #Navbharat

Let's Connect

sm2p0