વાત તારી-મારી-આપણી વર્ષા પાઠક વિવિધ વર્તમાનપત્રોમાં લખતાં રહે છે. તેમની કોલમ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ પુસ્તકમાં તેમની લોકપ્રિય કોલમ આપણી વાતના ચુનંદા લેખોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીને અને આપણી નાની નાની અનેક ઘરેલુ સમસ્યાઓની વાત કરતા અને તેનો ઉકેલ આપતા આ લેખોનું પુસ્તક આપણી પોતાની વાત કરે છે. દરેક વાચકને આ પુસ્તક પોતાનું લાગશે. To order this book, call on 9825032340

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

વાત તારી-મારી-આપણી

વર્ષા પાઠક વિવિધ વર્તમાનપત્રોમાં લખતાં રહે છે. તેમની કોલમ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ પુસ્તકમાં તેમની લોકપ્રિય કોલમ આપણી વાતના ચુનંદા લેખોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીને અને આપણી નાની નાની અનેક ઘરેલુ સમસ્યાઓની વાત કરતા અને તેનો ઉકેલ આપતા આ લેખોનું પુસ્તક આપણી પોતાની વાત કરે છે. દરેક વાચકને આ પુસ્તક પોતાનું લાગશે.

To order this book, call on 9825032340

વાત તારી-મારી-આપણી વર્ષા પાઠક વિવિધ વર્તમાનપત્રોમાં લખતાં રહે છે. તેમની કોલમ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ પુસ્તકમાં તેમની લોકપ્રિય કોલમ આપણી વાતના ચુનંદા લેખોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીને અને આપણી નાની નાની અનેક ઘરેલુ સમસ્યાઓની વાત કરતા અને તેનો ઉકેલ આપતા આ લેખોનું પુસ્તક આપણી પોતાની વાત કરે છે. દરેક વાચકને આ પુસ્તક પોતાનું લાગશે. To order this book, call on 9825032340

Let's Connect

sm2p0