પ્રેમ, હૂંફ અને મમતાને લાગણીઓના સાપેક્ષવાદ સાથે જોડનારા લોકો સુખથી જોજનો દૂર રહે છે! અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતાની સફર એકલપંડે જ ખેડતી હોય છે. માર્ગમાં આવતાં સ્ટેશનોને કાયમી ન સમજતાં ફક્ત વિઝિટિંગ સ્પૉટ સમજીશું, એટલો આ સફરનો આનંદ વધારે માણી શકીશું. વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટેની આસક્તિ રાખવી ખોટી નથી, પરંતુ તેનું વળગણ ક્યારેક આંતરપીડાનું કારણ બની શકે! સુખ સાપેક્ષ ન હોઈ શકે, એ વિધાન હ્રદયના શિલાલેખમાં કોતરી લેવા જેવું છે. To order the book, check the link given in BIO. Created by: @fds_fortune_designing_studio (@hi.manshu7224 & @i.m.kishan_ ) Published by: @navbharatofficial Cover-Page by: Fortune Designing Studio (FDS)

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પ્રેમ, હૂંફ અને મમતાને લાગણીઓના સાપેક્ષવાદ સાથે જોડનારા લોકો સુખથી જોજનો દૂર રહે છે! અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતાની સફર એકલપંડે જ ખેડતી હોય છે. માર્ગમાં આવતાં સ્ટેશનોને કાયમી ન સમજતાં ફક્ત વિઝિટિંગ સ્પૉટ સમજીશું, એટલો આ સફરનો આનંદ વધારે માણી શકીશું.

વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટેની આસક્તિ રાખવી ખોટી નથી, પરંતુ તેનું વળગણ ક્યારેક આંતરપીડાનું કારણ બની શકે! સુખ સાપેક્ષ ન હોઈ શકે, એ વિધાન હ્રદયના શિલાલેખમાં કોતરી લેવા જેવું છે.

To order the book, check the link given in BIO.

Created by: @fds_fortune_designing_studio (@hi.manshu7224 & @i.m.kishan_ )
Published by: @navbharatofficial
Cover-Page by: Fortune Designing Studio (FDS)

#sister #agrajaa #rakshabandhan #gift #book #gujarati #new #bestselling #literature #emotions #love #affection

પ્રેમ, હૂંફ અને મમતાને લાગણીઓના સાપેક્ષવાદ સાથે જોડનારા લોકો સુખથી જોજનો દૂર રહે છે! અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતાની સફર એકલપંડે જ ખેડતી હોય છે. માર્ગમાં આવતાં સ્ટેશનોને કાયમી ન સમજતાં ફક્ત વિઝિટિંગ સ્પૉટ સમજીશું, એટલો આ સફરનો આનંદ વધારે માણી શકીશું. વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટેની આસક્તિ રાખવી ખોટી નથી, પરંતુ તેનું વળગણ ક્યારેક આંતરપીડાનું કારણ બની શકે! સુખ સાપેક્ષ ન હોઈ શકે, એ વિધાન હ્રદયના શિલાલેખમાં કોતરી લેવા જેવું છે. To order the book, check the link given in BIO. Created by: @fds_fortune_designing_studio (@hi.manshu7224 & @i.m.kishan_ ) Published by: @navbharatofficial Cover-Page by: Fortune Designing Studio (FDS) #sister #agrajaa #rakshabandhan #gift #book #gujarati #new #bestselling #literature #emotions #love #affection

Let's Connect

sm2p0