સ્વયંસિદ્ધા - TO BUY call on 9825032340 માર્ગી મહેતા ગુજરાતના જાણીતા માર્ગી મેગેઝિનના તંત્રી છે. આ પુસ્તક ગુજરાતની પ્રતિભાવંત નારી વિશેનું છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ પોતાના બળે આગળ આવીને સ્વયંસિદ્ધા સાબિત થઈ છે. જાણીતા કોલમિસ્ટ અને તંત્રી શ્રી માર્ગી મહેતાની કલમે લખેયેલું આ પુસ્તક માત્ર વાંચવા જેવું જ નહીં, પણ ભેટમાં પણ આપવા જેવું છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

સ્વયંસિદ્ધા - TO BUY call on 9825032340

માર્ગી મહેતા ગુજરાતના જાણીતા માર્ગી મેગેઝિનના તંત્રી છે. આ પુસ્તક ગુજરાતની પ્રતિભાવંત નારી વિશેનું છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ પોતાના બળે આગળ આવીને સ્વયંસિદ્ધા સાબિત થઈ છે. જાણીતા કોલમિસ્ટ અને તંત્રી શ્રી માર્ગી મહેતાની કલમે લખેયેલું આ પુસ્તક માત્ર વાંચવા જેવું જ નહીં, પણ ભેટમાં પણ આપવા જેવું છે.

સ્વયંસિદ્ધા - TO BUY call on 9825032340 માર્ગી મહેતા ગુજરાતના જાણીતા માર્ગી મેગેઝિનના તંત્રી છે. આ પુસ્તક ગુજરાતની પ્રતિભાવંત નારી વિશેનું છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ પોતાના બળે આગળ આવીને સ્વયંસિદ્ધા સાબિત થઈ છે. જાણીતા કોલમિસ્ટ અને તંત્રી શ્રી માર્ગી મહેતાની કલમે લખેયેલું આ પુસ્તક માત્ર વાંચવા જેવું જ નહીં, પણ ભેટમાં પણ આપવા જેવું છે.

Let's Connect

sm2p0