મિત્રતા - To buy call on 9825032340 દિલીપ ભટ્ટ ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા સર્જક છે. વર્ષો સુધી તેમણે વિવિધ છાપાંઓમાં કોલમો લખી છે. જુદા જુદા વિષય પર તે ખૂબ સારી રીતે લખી શકે છે. આ પુસ્તકમાં મૈત્રી વિશે તેમણે લખેલી કાવ્યત્મક અભિવ્યક્તિઓ છે. કોઈ વ્યક્તિ આ પુસ્તકના વાંચન દ્વારા પોતાની મૈત્રીને અંગત રીતે ઊજવી શકશે. મિત્રોમાં ભેટમાં આપવા માટે આ પુસ્તક ખરેખર સારું છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

મિત્રતા - To buy call on 9825032340

દિલીપ ભટ્ટ ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા સર્જક છે. વર્ષો સુધી તેમણે વિવિધ છાપાંઓમાં કોલમો લખી છે. જુદા જુદા વિષય પર તે ખૂબ સારી રીતે લખી શકે છે. આ પુસ્તકમાં મૈત્રી વિશે તેમણે લખેલી કાવ્યત્મક અભિવ્યક્તિઓ છે. કોઈ વ્યક્તિ આ પુસ્તકના વાંચન દ્વારા પોતાની મૈત્રીને અંગત રીતે ઊજવી શકશે. મિત્રોમાં ભેટમાં આપવા માટે આ પુસ્તક ખરેખર સારું છે.

મિત્રતા - To buy call on 9825032340 દિલીપ ભટ્ટ ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા સર્જક છે. વર્ષો સુધી તેમણે વિવિધ છાપાંઓમાં કોલમો લખી છે. જુદા જુદા વિષય પર તે ખૂબ સારી રીતે લખી શકે છે. આ પુસ્તકમાં મૈત્રી વિશે તેમણે લખેલી કાવ્યત્મક અભિવ્યક્તિઓ છે. કોઈ વ્યક્તિ આ પુસ્તકના વાંચન દ્વારા પોતાની મૈત્રીને અંગત રીતે ઊજવી શકશે. મિત્રોમાં ભેટમાં આપવા માટે આ પુસ્તક ખરેખર સારું છે.

Let's Connect

sm2p0