ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને નષ્ટ કરવામાં માનતા ઔરંગઝેબને એક એવો અનુભવ થયો, જે માનવસમજના દાયરાથી બહાર હતો! પોતાની વિજયકૂચ પર લગામ લગાવવી પડે એ હદ્દ સુધીના આ ભયાવહ અનુભવથી મુઘલ રાજાને એટલું તો ચોક્કસ સમજાઈ ગયું હતું કે ભારતમાં આજે પણ કંઈક એવું છે, જેના પર માનવીય નિયંત્રણ શક્ય નથી! ... એ ઘટના પછી ભયભીત ઔરંગઝેબે ઘણા વર્ષો સુધી ધર્મસ્થાન પર દિલ્હીથી તેલ મોકલાવ્યું અને આ પરંપરા ઔરંગઝેબનાં દેહાંત પછી પણ યથાવત્ રહી! ઘરે બેઠાં ‘TEMPLE ધર્મ’ની નકલ નોંધાવવા માટે તમે 9825032340 નંબર પર કૉલ કરી શકો છો. તદુપરાંત, ઑનલાઇન પ્રિ-બૂકિંગ લિંક આપવામાં આવી છે. આપના વાચનપ્રેમી મિત્રો અને સ્નેહીઓ સુધી પણ આ પુસ્તક પહોંચે, એ માટે તેને વધુમાં વધુ શેર કરવા વિનંતી છે. તદુપરાંત, એમેઝોન પર પણ હવે ઉપલબ્ધ. આગામી ૧૮મી જાન્યુઆરીના રોજ આપને પુસ્તક મળી જશે. https://navbharatonline.com/prebooking/temple-dharma.html https://www.amazon.in/dp/B09PR7LM85/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_S8TFJ1HAF5EY47R40HJZ Published by: Navbharat Sahitya Mandir Created by: FDS : Fortune Designing Studio Cover-Page by: Fortune Designing Studio (FDS) Illustration by: Kanji Makwana

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને નષ્ટ કરવામાં માનતા ઔરંગઝેબને એક એવો અનુભવ થયો, જે માનવસમજના દાયરાથી બહાર હતો! પોતાની વિજયકૂચ પર લગામ લગાવવી પડે એ હદ્દ સુધીના આ ભયાવહ અનુભવથી મુઘલ રાજાને એટલું તો ચોક્કસ સમજાઈ ગયું હતું કે ભારતમાં આજે પણ કંઈક એવું છે, જેના પર માનવીય નિયંત્રણ શક્ય નથી!

... એ ઘટના પછી ભયભીત ઔરંગઝેબે ઘણા વર્ષો સુધી ધર્મસ્થાન પર દિલ્હીથી તેલ મોકલાવ્યું અને આ પરંપરા ઔરંગઝેબનાં દેહાંત પછી પણ યથાવત્ રહી!

ઘરે બેઠાં ‘TEMPLE ધર્મ’ની નકલ નોંધાવવા માટે તમે 9825032340 નંબર પર કૉલ કરી શકો છો. તદુપરાંત, ઑનલાઇન પ્રિ-બૂકિંગ લિંક આપવામાં આવી છે. આપના વાચનપ્રેમી મિત્રો અને સ્નેહીઓ સુધી પણ આ પુસ્તક પહોંચે, એ માટે તેને વધુમાં વધુ શેર કરવા વિનંતી છે. તદુપરાંત, એમેઝોન પર પણ હવે ઉપલબ્ધ. આગામી ૧૮મી જાન્યુઆરીના રોજ આપને પુસ્તક મળી જશે.

https://navbharatonline.com/prebooking/temple-dharma.html

https://www.amazon.in/dp/B09PR7LM85/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_S8TFJ1HAF5EY47R40HJZ

Published by: Navbharat Sahitya Mandir
Created by: FDS : Fortune Designing Studio
Cover-Page by: Fortune Designing Studio (FDS)
Illustration by: Kanji Makwana

ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને નષ્ટ કરવામાં માનતા ઔરંગઝેબને એક એવો અનુભવ થયો, જે માનવસમજના દાયરાથી બહાર હતો! પોતાની વિજયકૂચ પર લગામ લગાવવી પડે એ હદ્દ સુધીના આ ભયાવહ અનુભવથી મુઘલ રાજાને એટલું તો ચોક્કસ સમજાઈ ગયું હતું કે ભારતમાં આજે પણ કંઈક એવું છે, જેના પર માનવીય નિયંત્રણ શક્ય નથી! ... એ ઘટના પછી ભયભીત ઔરંગઝેબે ઘણા વર્ષો સુધી ધર્મસ્થાન પર દિલ્હીથી તેલ મોકલાવ્યું અને આ પરંપરા ઔરંગઝેબનાં દેહાંત પછી પણ યથાવત્ રહી! ઘરે બેઠાં ‘TEMPLE ધર્મ’ની નકલ નોંધાવવા માટે તમે 9825032340 નંબર પર કૉલ કરી શકો છો. તદુપરાંત, ઑનલાઇન પ્રિ-બૂકિંગ લિંક આપવામાં આવી છે. આપના વાચનપ્રેમી મિત્રો અને સ્નેહીઓ સુધી પણ આ પુસ્તક પહોંચે, એ માટે તેને વધુમાં વધુ શેર કરવા વિનંતી છે. તદુપરાંત, એમેઝોન પર પણ હવે ઉપલબ્ધ. આગામી ૧૮મી જાન્યુઆરીના રોજ આપને પુસ્તક મળી જશે. https://navbharatonline.com/prebooking/temple-dharma.html https://www.amazon.in/dp/B09PR7LM85/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_S8TFJ1HAF5EY47R40HJZ Published by: Navbharat Sahitya Mandir Created by: FDS : Fortune Designing Studio Cover-Page by: Fortune Designing Studio (FDS) Illustration by: Kanji Makwana

Let's Connect

sm2p0