જનમટીપ - ઈશ્વર પેટલીકર "જનમટીપ" એક અડ્ભુત પ્રેમકથા છે , સંવેદન કથા છે , વેર અને વહાલની કથા છે . "જનમટીપ" એ ગુજરાતના ખંત અને ખમરીવંતા તળના માનવીની કથા છે .

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

જનમટીપ - ઈશ્વર પેટલીકર

"જનમટીપ" એક અડ્ભુત પ્રેમકથા છે , સંવેદન કથા છે , વેર અને વહાલની કથા છે . "જનમટીપ" એ ગુજરાતના ખંત અને ખમરીવંતા તળના માનવીની કથા છે .

જનમટીપ - ઈશ્વર પેટલીકર "જનમટીપ" એક અડ્ભુત પ્રેમકથા છે , સંવેદન કથા છે , વેર અને વહાલની કથા છે . "જનમટીપ" એ ગુજરાતના ખંત અને ખમરીવંતા તળના માનવીની કથા છે .

Let's Connect

sm2p0