ભારતની નવી જનરેશનને પુસ્તક વાંચતા કરનાર ચેતન ભગત ભારતના સૌથી વધારે વંચાતા લેખક છે. તેમનાં દરેક પુસ્તકો બેસ્ટસેલર થાય છે. તેમની આ નવલકથા આવતાની સાથે જ બેસ્ટસેલર થઈ ગઈ છે. ભારતના યુવાનો જ નહીં, દરેક ઉંમરના વાચકોએ આ નવલકથા પસંદ કરે છે. શું તમે તેમની આ નવલકથા વાંચી? જો ન વાંચી હોય તો આજે જ વાંચો.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ભારતની નવી જનરેશનને પુસ્તક વાંચતા કરનાર ચેતન ભગત ભારતના સૌથી વધારે વંચાતા લેખક છે. તેમનાં દરેક પુસ્તકો બેસ્ટસેલર થાય છે.
તેમની આ નવલકથા આવતાની સાથે જ બેસ્ટસેલર થઈ ગઈ છે. ભારતના યુવાનો જ નહીં, દરેક ઉંમરના વાચકોએ આ નવલકથા પસંદ કરે છે.
શું તમે તેમની આ નવલકથા વાંચી? જો ન વાંચી હોય તો આજે જ વાંચો.

ભારતની નવી જનરેશનને પુસ્તક વાંચતા કરનાર ચેતન ભગત ભારતના સૌથી વધારે વંચાતા લેખક છે. તેમનાં દરેક પુસ્તકો બેસ્ટસેલર થાય છે. તેમની આ નવલકથા આવતાની સાથે જ બેસ્ટસેલર થઈ ગઈ છે. ભારતના યુવાનો જ નહીં, દરેક ઉંમરના વાચકોએ આ નવલકથા પસંદ કરે છે. શું તમે તેમની આ નવલકથા વાંચી? જો ન વાંચી હોય તો આજે જ વાંચો.

Let's Connect

sm2p0