“આ જીવન દોરડા પર ચાલતા નટ જેવું છે. એક તરફથી બીજી તરફ અને બીજી તરફથી આ તરફ... સાચેજ, એ નટ પ્રવાસ નથી કરતો અને છતાં એ સતત ચાલે છે... એની સાથે એણે સતત એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધ્યાનચૂક ન થાય! આટલી બધી મહેનત અને કુશળતા સાથે સતત ચાલતી વ્યક્તિ પણ ક્યાંય પહોંચી નથી શકતી એ નવાઈની વાત છે" કૃષ્ણના ચહેરા પર એક સ્મિત આવી ગયું... ।।કૃષ્ણાયન।। - કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

“આ જીવન દોરડા પર ચાલતા નટ જેવું છે. એક તરફથી બીજી તરફ અને બીજી તરફથી આ તરફ... સાચેજ, એ નટ પ્રવાસ નથી કરતો અને છતાં એ સતત ચાલે છે... એની સાથે એણે સતત એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધ્યાનચૂક ન થાય! આટલી બધી મહેનત અને કુશળતા સાથે સતત ચાલતી વ્યક્તિ પણ ક્યાંય પહોંચી નથી શકતી એ નવાઈની વાત છે"
કૃષ્ણના ચહેરા પર એક સ્મિત આવી ગયું...
।।કૃષ્ણાયન।।
- કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

“આ જીવન દોરડા પર ચાલતા નટ જેવું છે. એક તરફથી બીજી તરફ અને બીજી તરફથી આ તરફ... સાચેજ, એ નટ પ્રવાસ નથી કરતો અને છતાં એ સતત ચાલે છે... એની સાથે એણે સતત એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધ્યાનચૂક ન થાય! આટલી બધી મહેનત અને કુશળતા સાથે સતત ચાલતી વ્યક્તિ પણ ક્યાંય પહોંચી નથી શકતી એ નવાઈની વાત છે" કૃષ્ણના ચહેરા પર એક સ્મિત આવી ગયું... ।।કૃષ્ણાયન।। - કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

Let's Connect

sm2p0