બોપલ, ઘુમા,આંબલી વિસ્તારની પ્રબુદ્ધ જનતા માટે ‘પુસ્તક મેળો’ (સાઉથ બોપલમાં સૌપ્રથમ વખત બુક પ્લાઝા દ્વારા આયોજિત) જ્યાં આપની વાંચનક્ષુધા સંતોષવા તમામ વિષય અને અંગ્રેજી-ગુજરાતી ભાષામાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતના ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર-લેખકોના ગુજરાતી પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ છે. (દરેક પુસ્તકની મૂળ કિંમત પર ૧૦ % ડિસ્કાઉન્ટ મળશે) પુસ્તકમેળો તા. ૨૮-૨-૨૦૨૧ સુધી જ ચાલશે. સ્થળ – સોબો સેન્ટર મોલની સામેના ગ્રાઉન્ડમાં, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮. સમય સવારે ૧૦થી રાત્રે ૯-૩૦ સુધીનો છે. તો પધારવાનું ચૂકશો નહીં, આવી તક વારંવાર આવતી નથી.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

બોપલ, ઘુમા,આંબલી વિસ્તારની પ્રબુદ્ધ જનતા માટે
‘પુસ્તક મેળો’
(સાઉથ બોપલમાં સૌપ્રથમ વખત બુક પ્લાઝા દ્વારા આયોજિત)

જ્યાં આપની વાંચનક્ષુધા સંતોષવા તમામ વિષય અને અંગ્રેજી-ગુજરાતી ભાષામાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતના ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર-લેખકોના ગુજરાતી પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ છે.
(દરેક પુસ્તકની મૂળ કિંમત પર ૧૦ % ડિસ્કાઉન્ટ મળશે)
પુસ્તકમેળો તા. ૨૮-૨-૨૦૨૧ સુધી જ ચાલશે.
સ્થળ – સોબો સેન્ટર મોલની સામેના ગ્રાઉન્ડમાં, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮.
સમય સવારે ૧૦થી રાત્રે ૯-૩૦ સુધીનો છે.
તો પધારવાનું ચૂકશો નહીં, આવી તક વારંવાર આવતી નથી.

#NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

બોપલ, ઘુમા,આંબલી વિસ્તારની પ્રબુદ્ધ જનતા માટે ‘પુસ્તક મેળો’ (સાઉથ બોપલમાં સૌપ્રથમ વખત બુક પ્લાઝા દ્વારા આયોજિત) જ્યાં આપની વાંચનક્ષુધા સંતોષવા તમામ વિષય અને અંગ્રેજી-ગુજરાતી ભાષામાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતના ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર-લેખકોના ગુજરાતી પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ છે. (દરેક પુસ્તકની મૂળ કિંમત પર ૧૦ % ડિસ્કાઉન્ટ મળશે) પુસ્તકમેળો તા. ૨૮-૨-૨૦૨૧ સુધી જ ચાલશે. સ્થળ – સોબો સેન્ટર મોલની સામેના ગ્રાઉન્ડમાં, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮. સમય સવારે ૧૦થી રાત્રે ૯-૩૦ સુધીનો છે. તો પધારવાનું ચૂકશો નહીં, આવી તક વારંવાર આવતી નથી. #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

Let's Connect

sm2p0