અભાવ અને બાળપણ વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - Kaajal oza vaidya બાળકો અભાવમાં રહેતાં હોય છે. બાળપણના ઘણા અભાવો આપણે મોટા થઈએ તેમ આપણી સાથે મોટા થતા જાય છે. બાળપણ અને અભાવ વિશે કાજલ ઓઝાએ સુંદર વ્યાખ્યાન આપ્યું છે. આ ડીવીડીમાં તે વ્યાખ્યાન છે. દરેક માતાપિતાએ તથા દરેક શિક્ષકે આ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જેવું છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

અભાવ અને બાળપણ

વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - Kaajal oza vaidya

બાળકો અભાવમાં રહેતાં હોય છે. બાળપણના ઘણા અભાવો આપણે મોટા થઈએ તેમ આપણી સાથે મોટા થતા જાય છે. બાળપણ અને અભાવ વિશે કાજલ ઓઝાએ સુંદર વ્યાખ્યાન આપ્યું છે. આ ડીવીડીમાં તે વ્યાખ્યાન છે. દરેક માતાપિતાએ તથા દરેક શિક્ષકે આ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જેવું છે.

અભાવ અને બાળપણ વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - Kaajal oza vaidya બાળકો અભાવમાં રહેતાં હોય છે. બાળપણના ઘણા અભાવો આપણે મોટા થઈએ તેમ આપણી સાથે મોટા થતા જાય છે. બાળપણ અને અભાવ વિશે કાજલ ઓઝાએ સુંદર વ્યાખ્યાન આપ્યું છે. આ ડીવીડીમાં તે વ્યાખ્યાન છે. દરેક માતાપિતાએ તથા દરેક શિક્ષકે આ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જેવું છે.

Let's Connect

sm2p0