ગુરુમંત્ર ~ સોનલ મોદી સંદેશ અખબારની અત્યંત લોકપ્રિય કટાર ગુરુમંત્ર પુસ્તકાકાર લઈ રહી છે, ત્યારે આપણા ભૂલાતા જતા કહેવતોના વારસાને નવું ગૌરવ મળશે તથા વ્યાપાર, ઉદ્યોગધંધા કે જીવન ક્ષેત્રે સફળતા મેળવવા ઇચ્છતી પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે પ્રેરણારૃપ બનશે. સોનલ મોદીની અત્યંત પ્રવાહી શૈલીમાં લખાયેલ આ પુસ્તક કોર્પોરેટ જગત, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ તથા સરળ ગુજરાતીમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈને જરૃર પસંદ પડશે. For order this book call on - +91 98250 32340

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ગુરુમંત્ર ~ સોનલ મોદી

સંદેશ અખબારની અત્યંત લોકપ્રિય કટાર ગુરુમંત્ર પુસ્તકાકાર લઈ રહી છે, ત્યારે આપણા ભૂલાતા જતા કહેવતોના વારસાને નવું ગૌરવ મળશે તથા વ્યાપાર, ઉદ્યોગધંધા કે જીવન ક્ષેત્રે સફળતા મેળવવા ઇચ્છતી પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે પ્રેરણારૃપ બનશે. સોનલ મોદીની અત્યંત પ્રવાહી શૈલીમાં લખાયેલ આ પુસ્તક કોર્પોરેટ જગત, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ તથા સરળ ગુજરાતીમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈને જરૃર પસંદ પડશે.

For order this book call on - +91 98250 32340

ગુરુમંત્ર ~ સોનલ મોદી સંદેશ અખબારની અત્યંત લોકપ્રિય કટાર ગુરુમંત્ર પુસ્તકાકાર લઈ રહી છે, ત્યારે આપણા ભૂલાતા જતા કહેવતોના વારસાને નવું ગૌરવ મળશે તથા વ્યાપાર, ઉદ્યોગધંધા કે જીવન ક્ષેત્રે સફળતા મેળવવા ઇચ્છતી પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે પ્રેરણારૃપ બનશે. સોનલ મોદીની અત્યંત પ્રવાહી શૈલીમાં લખાયેલ આ પુસ્તક કોર્પોરેટ જગત, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ તથા સરળ ગુજરાતીમાં રસ ધરાવનાર સૌ કોઈને જરૃર પસંદ પડશે. For order this book call on - +91 98250 32340

Let's Connect

sm2p0