નમોવાણી - ગુજરાતીમાં અનુવાદિત મોદીની પોતાની એક વિશિષ્ટ કામ કરવાની રીતે છે, જે તેમની વિશ્વસનીયતાને વધારે મજબૂત બનાવે છે. આજે જો આખા દેશના લોકો તેમના તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા હોય તો તેમાં તેમની આ વિશ્વસનીયતાની જ મહત્ત્વની ભૂમિકા છે. મોદીના પોતાના જ શબ્દોમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે તેઓ ‘’વાયદાની નહીં, પણ ઇરાદાની વાત’’ કરે છે. ઇરાદાની વાત કરતા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિચારો વ્યક્ત કરતું આ પુસ્તક ખરેખર વાંચવા, વસાવવા અને ભેટમાં આપવા જેવું છે. For order this book call on - +91 98250 32340

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

નમોવાણી - ગુજરાતીમાં અનુવાદિત

મોદીની પોતાની એક વિશિષ્ટ કામ કરવાની રીતે છે, જે તેમની વિશ્વસનીયતાને વધારે મજબૂત બનાવે છે. આજે જો આખા દેશના લોકો તેમના તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા હોય તો તેમાં તેમની આ વિશ્વસનીયતાની જ મહત્ત્વની ભૂમિકા છે. મોદીના પોતાના જ શબ્દોમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે તેઓ ‘’વાયદાની નહીં, પણ ઇરાદાની વાત’’ કરે છે. ઇરાદાની વાત કરતા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિચારો વ્યક્ત કરતું આ પુસ્તક ખરેખર વાંચવા, વસાવવા અને ભેટમાં આપવા જેવું છે.

For order this book call on - +91 98250 32340

નમોવાણી - ગુજરાતીમાં અનુવાદિત મોદીની પોતાની એક વિશિષ્ટ કામ કરવાની રીતે છે, જે તેમની વિશ્વસનીયતાને વધારે મજબૂત બનાવે છે. આજે જો આખા દેશના લોકો તેમના તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા હોય તો તેમાં તેમની આ વિશ્વસનીયતાની જ મહત્ત્વની ભૂમિકા છે. મોદીના પોતાના જ શબ્દોમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે તેઓ ‘’વાયદાની નહીં, પણ ઇરાદાની વાત’’ કરે છે. ઇરાદાની વાત કરતા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિચારો વ્યક્ત કરતું આ પુસ્તક ખરેખર વાંચવા, વસાવવા અને ભેટમાં આપવા જેવું છે. For order this book call on - +91 98250 32340

Let's Connect

sm2p0