એમના અવાજથી અમદાવાદ આખુંયે પરિચિત, તો કહો નામ એનું અને જોઈ આવો "શોર્ટ સર્કિટ" Dhvanit

#NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers
એમના અવાજથી અમદાવાદ આખુંયે પરિચિત,
તો કહો નામ એનું અને જોઈ આવો

એમના અવાજથી અમદાવાદ આખુંયે પરિચિત,
તો કહો નામ એનું અને જોઈ આવો "શોર્ટ સર્કિટ"

Dhvanit #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

એમના અવાજથી અમદાવાદ આખુંયે પરિચિત, તો કહો નામ એનું અને જોઈ આવો "શોર્ટ સર્કિટ" Dhvanit #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Let's Connect

sm2p0