- લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! ચંદ્રકાંત બક્ષીની સૌથી વિખ્યાત કૃતિ - For order this book call on - +91 98250 32340 પેરેલિસિસ નવલકથાએ મને ઘણું દુઃખ, ઘણું સુખ આપ્યું છે.પેરેલિસિસ ચાલે છે, ચાલશે. હવે પેરેલિસિસ ભાષાની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓમાં સ્થાન પામી ચૂકી છે, ત્યારે એક જ વાત કહેવાની છે : વાચકો ને સલામ! પેરેલિસિસ હવે લેખક ની કૃતિ માંથી વાચકો ની કૃતિ બની ગઈ છે. ~ ચંદ્રકાંત બક્ષી (મૂળ કૃતિમાંથી ટૂંકાવીને)

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

#Day4 - લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! #literature #gujarati #books #chandrakantbakshi

ચંદ્રકાંત બક્ષીની સૌથી વિખ્યાત કૃતિ - For order this book call on - +91 98250 32340

પેરેલિસિસ નવલકથાએ મને ઘણું દુઃખ, ઘણું સુખ આપ્યું છે.પેરેલિસિસ ચાલે છે, ચાલશે. હવે પેરેલિસિસ ભાષાની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓમાં સ્થાન પામી ચૂકી છે, ત્યારે એક જ વાત કહેવાની છે : વાચકો ને સલામ! પેરેલિસિસ હવે લેખક ની કૃતિ માંથી વાચકો ની કૃતિ બની ગઈ છે.

~ ચંદ્રકાંત બક્ષી (મૂળ કૃતિમાંથી ટૂંકાવીને)

#Day4 - લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! #literature #gujarati #books #chandrakantbakshi ચંદ્રકાંત બક્ષીની સૌથી વિખ્યાત કૃતિ - For order this book call on - +91 98250 32340 પેરેલિસિસ નવલકથાએ મને ઘણું દુઃખ, ઘણું સુખ આપ્યું છે.પેરેલિસિસ ચાલે છે, ચાલશે. હવે પેરેલિસિસ ભાષાની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓમાં સ્થાન પામી ચૂકી છે, ત્યારે એક જ વાત કહેવાની છે : વાચકો ને સલામ! પેરેલિસિસ હવે લેખક ની કૃતિ માંથી વાચકો ની કૃતિ બની ગઈ છે. ~ ચંદ્રકાંત બક્ષી (મૂળ કૃતિમાંથી ટૂંકાવીને)

Let's Connect

sm2p0