- લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! Beautiful poetry & life compilation in coffee table book - Expression - Suresh Dalal - Must Buy & Must Have Book! For order this book call on - +91 98250 32340 શ્યામ! તમને ડિસ્કોમાં જોયાનું યાદ છે! C.C.I.,Oberoi-એમાં જે joy મળે. યમુના નો ઘટ શી વિસાત છે! રાધાનો પ્રેમ એતો જુનું ખરજવું : એક ગોપી છે નવી નક્કોર! શાને જઈ મીરાને ઘૂંઘટ માં મળવું: નફફટ અજવાળામાં રાતે બપ્પોર. શ્યામ! તમને જીનમાં જોયાનું જરી યાદ છે! જરીપુરાણા થયા મોરમુઘટ-પીતાંબર : વાંસળીનો ખુલો આપઘાત છે. ઢોલીના ઢોલમાં સુરની આ લાશ તારે : ઘુવડ આનંદની કરે કીકીયારી કોયલ તો લયના કુવામાં લપાઈ ગઈ : માનગાનતાનની પાન-પિચકારી શ્યામ મારો ક્લબના કદંબમાં રળિયાત છે! શ્યામ મારો કલબના ક-દંભમાં રળિયાત છે!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

#Day12 #Week2 - લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! #literature #gujarati #books #SureshDalal

Beautiful poetry & life compilation in coffee table book -

Expression - Suresh Dalal - Must Buy & Must Have Book!

For order this book call on - +91 98250 32340

શ્યામ! તમને ડિસ્કોમાં જોયાનું યાદ છે!
C.C.I.,Oberoi-એમાં જે joy મળે.
યમુના નો ઘટ શી વિસાત છે!

રાધાનો પ્રેમ એતો જુનું ખરજવું :
એક ગોપી છે નવી નક્કોર!
શાને જઈ મીરાને ઘૂંઘટ માં મળવું:
નફફટ અજવાળામાં રાતે બપ્પોર.

શ્યામ! તમને જીનમાં જોયાનું જરી યાદ છે!
જરીપુરાણા થયા મોરમુઘટ-પીતાંબર :
વાંસળીનો ખુલો આપઘાત છે.

ઢોલીના ઢોલમાં સુરની આ લાશ તારે :
ઘુવડ આનંદની કરે કીકીયારી
કોયલ તો લયના કુવામાં લપાઈ ગઈ :
માનગાનતાનની પાન-પિચકારી

શ્યામ મારો ક્લબના કદંબમાં રળિયાત છે!
શ્યામ મારો કલબના ક-દંભમાં રળિયાત છે!

#Day12 #Week2 - લેખક ની વાતોની સફરે.....નવભારત સંગ - Journey of Author's Words....With Navbharat! #literature #gujarati #books #SureshDalal Beautiful poetry & life compilation in coffee table book - Expression - Suresh Dalal - Must Buy & Must Have Book! For order this book call on - +91 98250 32340 શ્યામ! તમને ડિસ્કોમાં જોયાનું યાદ છે! C.C.I.,Oberoi-એમાં જે joy મળે. યમુના નો ઘટ શી વિસાત છે! રાધાનો પ્રેમ એતો જુનું ખરજવું : એક ગોપી છે નવી નક્કોર! શાને જઈ મીરાને ઘૂંઘટ માં મળવું: નફફટ અજવાળામાં રાતે બપ્પોર. શ્યામ! તમને જીનમાં જોયાનું જરી યાદ છે! જરીપુરાણા થયા મોરમુઘટ-પીતાંબર : વાંસળીનો ખુલો આપઘાત છે. ઢોલીના ઢોલમાં સુરની આ લાશ તારે : ઘુવડ આનંદની કરે કીકીયારી કોયલ તો લયના કુવામાં લપાઈ ગઈ : માનગાનતાનની પાન-પિચકારી શ્યામ મારો ક્લબના કદંબમાં રળિયાત છે! શ્યામ મારો કલબના ક-દંભમાં રળિયાત છે!

Let's Connect

sm2p0