"ટીચર, પેરેન્ટસ અને ચાઈલ્ડ" "આ પુસ્તકમાં ગુજરાતના જાણીતા લેખકો અને દર્શનશાસ્ત્રીઓનું શિક્ષણ વિશેનું ચિંતન અને લેખો છો. શિક્ષણ એ કોઈ પણ સમાજનો મહત્ત્વનો ભાગ છે. અને તેમાં ત્રણ છેડાને જોડવા પડે છે, તે છે ટીચર, પેરેન્ટ્સ અને ચાઇલ્ડ. આ પુસ્તક આ ત્રણે છેડાની જુદી જુદી રીતે વાત કરે છે. દરેક સ્કૂલના શિક્ષકને, દરેક માતાપિતાને અને દરેક વિદ્યાર્થીને આ પુસ્તક અત્યંત ઉપયોગી બની રહે તેમ છે"

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

"ટીચર, પેરેન્ટસ અને ચાઈલ્ડ"

"આ પુસ્તકમાં ગુજરાતના જાણીતા લેખકો અને દર્શનશાસ્ત્રીઓનું શિક્ષણ વિશેનું ચિંતન અને લેખો છો. શિક્ષણ એ કોઈ પણ સમાજનો મહત્ત્વનો ભાગ છે.
અને તેમાં ત્રણ છેડાને જોડવા પડે છે, તે છે ટીચર, પેરેન્ટ્સ અને ચાઇલ્ડ. આ પુસ્તક આ ત્રણે છેડાની જુદી જુદી રીતે વાત કરે છે.
દરેક સ્કૂલના શિક્ષકને, દરેક માતાપિતાને અને દરેક વિદ્યાર્થીને આ પુસ્તક અત્યંત ઉપયોગી બની રહે તેમ છે"

#Books #Reading #NavbharatSahityaMandir

"ટીચર, પેરેન્ટસ અને ચાઈલ્ડ" "આ પુસ્તકમાં ગુજરાતના જાણીતા લેખકો અને દર્શનશાસ્ત્રીઓનું શિક્ષણ વિશેનું ચિંતન અને લેખો છો. શિક્ષણ એ કોઈ પણ સમાજનો મહત્ત્વનો ભાગ છે. અને તેમાં ત્રણ છેડાને જોડવા પડે છે, તે છે ટીચર, પેરેન્ટ્સ અને ચાઇલ્ડ. આ પુસ્તક આ ત્રણે છેડાની જુદી જુદી રીતે વાત કરે છે. દરેક સ્કૂલના શિક્ષકને, દરેક માતાપિતાને અને દરેક વિદ્યાર્થીને આ પુસ્તક અત્યંત ઉપયોગી બની રહે તેમ છે" #Books #Reading #NavbharatSahityaMandir

Let's Connect

sm2p0