અક્ષરના અજવાસનું મહાપર્વ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨-‘૨૩ જેમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોના સૌથી મોટા પુસ્તક મેળામાં કવિતાઓને સંગાથે સ્વપ્નની દુનિયામાં સેર કરાવશે શ્રેષ્ઠ લેખકો. તારીખ: ૩૧ ડિસેમ્બરથી ૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી. સ્થળ: સાયન્સ સેન્ટર, આર્ટ ગેલેરી, સિટીલાઈટ રોડ, મહેશ્વરી ભવનની પાસે, સુરત.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

અક્ષરના અજવાસનું મહાપર્વ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨-‘૨૩ જેમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોના સૌથી મોટા પુસ્તક મેળામાં કવિતાઓને સંગાથે સ્વપ્નની દુનિયામાં સેર કરાવશે શ્રેષ્ઠ લેખકો.

તારીખ: ૩૧ ડિસેમ્બરથી ૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩
સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી.
સ્થળ: સાયન્સ સેન્ટર, આર્ટ ગેલેરી, સિટીલાઈટ રોડ, મહેશ્વરી ભવનની પાસે, સુરત.

#books #book #bookstagram #bookfair #surat #gujarat #literature #crime #thriller #mystery #history #mythology #romance #suspense #children #fiction #nonfiction #genre #hargharsahitya #gujarati #language #english #hindi

અક્ષરના અજવાસનું મહાપર્વ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨-‘૨૩ જેમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોના સૌથી મોટા પુસ્તક મેળામાં કવિતાઓને સંગાથે સ્વપ્નની દુનિયામાં સેર કરાવશે શ્રેષ્ઠ લેખકો. તારીખ: ૩૧ ડિસેમ્બરથી ૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી. સ્થળ: સાયન્સ સેન્ટર, આર્ટ ગેલેરી, સિટીલાઈટ રોડ, મહેશ્વરી ભવનની પાસે, સુરત. #books #book #bookstagram #bookfair #surat #gujarat #literature #crime #thriller #mystery #history #mythology #romance #suspense #children #fiction #nonfiction #genre #hargharsahitya #gujarati #language #english #hindi

Let's Connect

sm2p0