અક્ષરના અજવાસના મહાપર્વમાં તારીખ ૨૪ સપ્ટેમ્બરનો કાર્યક્રમ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨! ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોનો સૌથી મોટો પુસ્તકમેળો! તારીખ: ૮ થી ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી. સ્થળ: શ્રીમતી સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

અક્ષરના અજવાસના મહાપર્વમાં તારીખ ૨૪ સપ્ટેમ્બરનો કાર્યક્રમ!

‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨!

ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોનો સૌથી મોટો પુસ્તકમેળો!

તારીખ: ૮ થી ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨
સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી.
સ્થળ: શ્રીમતી સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ.

#books #book #bookstagram #bookfair #ahmedabad #gujarat #literature #crime #thriller #mystery #history #mythology #romance #suspense #children #fiction #nonfiction #genre #hargharsahitya #gujarati #language #english #hindi

અક્ષરના અજવાસના મહાપર્વમાં તારીખ ૨૪ સપ્ટેમ્બરનો કાર્યક્રમ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨! ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોનો સૌથી મોટો પુસ્તકમેળો! તારીખ: ૮ થી ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી. સ્થળ: શ્રીમતી સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ. #books #book #bookstagram #bookfair #ahmedabad #gujarat #literature #crime #thriller #mystery #history #mythology #romance #suspense #children #fiction #nonfiction #genre #hargharsahitya #gujarati #language #english #hindi

Let's Connect

sm2p0