અક્ષરના અજવાસનું મહાપર્વ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવી રહ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨! ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોનો સૌથી મોટો પુસ્તકમેળો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, તારીખ ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨નાં રોજ! તારીખ: ૮ થી ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી. સ્થળ: શ્રીમતી સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

અક્ષરના અજવાસનું મહાપર્વ!

‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવી રહ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨!

ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોનો સૌથી મોટો પુસ્તકમેળો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, તારીખ ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨નાં રોજ!

તારીખ: ૮ થી ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨
સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી.
સ્થળ: શ્રીમતી સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ.

#books #book #bookstagram #bookfair #ahmedabad #gujarat #literature #crime #thriller #mystery #history #mythology #romance #suspense #children #fiction #nonfiction #genre #hargharsahitya #gujarati #language #english #hindi

અક્ષરના અજવાસનું મહાપર્વ! ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ લઈને આવી રહ્યું છે, કલમનો કાર્નિવલ ૨૦૨૨! ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષાનાં પુસ્તકોનો સૌથી મોટો પુસ્તકમેળો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, તારીખ ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨નાં રોજ! તારીખ: ૮ થી ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સમય: સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ વાગ્યા સુધી. સ્થળ: શ્રીમતી સુશીલાબેન રતિલાલ હોલ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટની સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ. #books #book #bookstagram #bookfair #ahmedabad #gujarat #literature #crime #thriller #mystery #history #mythology #romance #suspense #children #fiction #nonfiction #genre #hargharsahitya #gujarati #language #english #hindi

Let's Connect

sm2p0