દૃષ્ટિ સોની દ્વારા લિખિત અને નવભારત સાહિત્ય મંદિર દ્વારા પ્રકાશિત લઘુનવલ, 'અ-માણસ' કવિશ્રી વિરલ દેસાઈનો પ્રતિભાવ. જો આપે આ પુસ્તક વાચ્યું હોય તો આપ પણ આપનો પ્રતિભાવ જણાવતો વિડિયો અથવા લેખ મોકલી શકો છો. જો આપે હજુ સુધી આ પુસ્તક ન વાચ્યું હોય તો એક અત્યંત નાવીન્ય વિષય પરની આ લઘુનવલ વાચો એવો અમારો આગ્રહ છે. આ લઘુનવલ નવભારતની સાઈટ પરથી આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. https://bit.ly/3lFJKng આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો. Written by: Drashti soni Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah)

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

દૃષ્ટિ સોની દ્વારા લિખિત અને નવભારત સાહિત્ય મંદિર દ્વારા પ્રકાશિત લઘુનવલ, 'અ-માણસ' કવિશ્રી વિરલ દેસાઈનો પ્રતિભાવ.

જો આપે આ પુસ્તક વાચ્યું હોય તો આપ પણ આપનો પ્રતિભાવ જણાવતો વિડિયો અથવા લેખ મોકલી શકો છો.

જો આપે હજુ સુધી આ પુસ્તક ન વાચ્યું હોય તો એક અત્યંત નાવીન્ય વિષય પરની આ લઘુનવલ વાચો એવો અમારો આગ્રહ છે.

આ લઘુનવલ નવભારતની સાઈટ પરથી આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે.

https://bit.ly/3lFJKng

આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો.

Written by: Drashti soni
Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah)

#book #read #readers #reading #fiction #novel #shortnovel #gujarati #gujarat #ahmedabad #navbharatsahityamandir #readmore #novels #art #writer #writing #literature

દૃષ્ટિ સોની દ્વારા લિખિત અને નવભારત સાહિત્ય મંદિર દ્વારા પ્રકાશિત લઘુનવલ, 'અ-માણસ' કવિશ્રી વિરલ દેસાઈનો પ્રતિભાવ. જો આપે આ પુસ્તક વાચ્યું હોય તો આપ પણ આપનો પ્રતિભાવ જણાવતો વિડિયો અથવા લેખ મોકલી શકો છો. જો આપે હજુ સુધી આ પુસ્તક ન વાચ્યું હોય તો એક અત્યંત નાવીન્ય વિષય પરની આ લઘુનવલ વાચો એવો અમારો આગ્રહ છે. આ લઘુનવલ નવભારતની સાઈટ પરથી આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. https://bit.ly/3lFJKng આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશો. Written by: Drashti soni Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah) #book #read #readers #reading #fiction #novel #shortnovel #gujarati #gujarat #ahmedabad #navbharatsahityamandir #readmore #novels #art #writer #writing #literature

Let's Connect

sm2p0