પ્રિય મિત્રો અનિલ ચાવડાની નવલકથા ‘રેન્ડિયર્સ‘ના પ્રકાશન નિમિત્તે Ahmedabad International Literature Festival અને Navbharat Sahitya Mandir દ્વારા સ્કૂલ તથા હોસ્ટેલ યાદગાર પ્રસંગો લખી મોકલવા માટે Contest યોજવામાં આવી હતી. આ contestને લોકોનો સારો એવો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો. ૧૦-૧૫ લેખની અરેક્ષા હતી કુલ ૬૪ લેખો મળ્યા. તેમાંથી ત્રણ વિજેતાઓનાં નામ નક્કી થઈ ચૂક્યાં છે. ત્રણે વિજેતાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન રક્ષા ત્રાપસિયા, આશિષ પ્રજાપતિ, દર્શના બાલધા ફરીથી ત્રણે વિજેતાઓને અભિનંદન... આ પ્રસંગે લેખ લખી મોકલનાર તમામ મિત્રોનો દિલથી આભાર....

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પ્રિય મિત્રો
અનિલ ચાવડાની નવલકથા ‘રેન્ડિયર્સ‘ના પ્રકાશન નિમિત્તે
Ahmedabad International Literature Festival
અને Navbharat Sahitya Mandir દ્વારા સ્કૂલ તથા હોસ્ટેલ યાદગાર પ્રસંગો લખી મોકલવા માટે Contest યોજવામાં આવી હતી. આ contestને લોકોનો સારો એવો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો. ૧૦-૧૫ લેખની અરેક્ષા હતી કુલ ૬૪ લેખો મળ્યા. તેમાંથી ત્રણ વિજેતાઓનાં નામ નક્કી થઈ ચૂક્યાં છે. ત્રણે વિજેતાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

રક્ષા ત્રાપસિયા, આશિષ પ્રજાપતિ, દર્શના બાલધા

ફરીથી ત્રણે વિજેતાઓને અભિનંદન...

આ પ્રસંગે લેખ લખી મોકલનાર તમામ મિત્રોનો દિલથી આભાર....

#Reindeers #anilchavda #fiction #novel #gujaratibook

પ્રિય મિત્રો અનિલ ચાવડાની નવલકથા ‘રેન્ડિયર્સ‘ના પ્રકાશન નિમિત્તે Ahmedabad International Literature Festival અને Navbharat Sahitya Mandir દ્વારા સ્કૂલ તથા હોસ્ટેલ યાદગાર પ્રસંગો લખી મોકલવા માટે Contest યોજવામાં આવી હતી. આ contestને લોકોનો સારો એવો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો. ૧૦-૧૫ લેખની અરેક્ષા હતી કુલ ૬૪ લેખો મળ્યા. તેમાંથી ત્રણ વિજેતાઓનાં નામ નક્કી થઈ ચૂક્યાં છે. ત્રણે વિજેતાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન રક્ષા ત્રાપસિયા, આશિષ પ્રજાપતિ, દર્શના બાલધા ફરીથી ત્રણે વિજેતાઓને અભિનંદન... આ પ્રસંગે લેખ લખી મોકલનાર તમામ મિત્રોનો દિલથી આભાર.... #Reindeers #anilchavda #fiction #novel #gujaratibook

Let's Connect

sm2p0