Navbharat Sahitya Mandir One of the largest Gujarati book publishers in the world. It is serving to the world of Gujarati lovers since last four decades.

સશક્ત તું, સફળ તું, સાથે જ તે સુશીલ તું હર ક્ષેત્રમાં પારંગતને કામમાં પ્રવીણ તું સમાજની સંરચના હેતુ દિનભર તલ્લીન તું પ્રસિદ્ધિ સ્વયં પામનારી, લોકોનું દિલ તું #WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

સશક્ત તું, સફળ તું, સાથે જ તે સુશીલ તું હર ક્ષેત્રમાં પારંગતને કામમાં પ્રવીણ તું સમાજની સંરચના હેતુ દિનભર તલ્લીન તું પ્રસિદ્ધિ સ્વયં પામનારી, લોકોનું દિલ તું #WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

સશક્ત તું, સફળ તું, સાથે જ તે સુશીલ તું હર ક્ષેત્રમાં પારંગતને કામમાં પ્રવીણ તું સમાજની સંરચના હેતુ દિનભર તલ્લીન તું પ્રસિદ્ધિ સ્વયં પામનારી, લોકોનું દિલ તું #WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Read More

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Read More

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Read More

વિશ્વ મહિલા દિવસની ખુબ શુભકામના. #HappyWomensDay #March8 #WomensDay #InternationalWomensDay #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

વિશ્વ મહિલા દિવસની ખુબ શુભકામના. #HappyWomensDay #March8 #WomensDay #InternationalWomensDay #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

વિશ્વ મહિલા દિવસની ખુબ શુભકામના. #HappyWomensDay #March8 #WomensDay #InternationalWomensDay #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

Read More

ડો. ટીના દોશી દ્વારા મહિલા વિશ્વદિવસ નિમિત્તે... #NavbharatSahityaMandir #GujaratiLiterature #GujaratiLovers #WomensDay

ડો. ટીના દોશી દ્વારા મહિલા વિશ્વદિવસ નિમિત્તે... #NavbharatSahityaMandir #GujaratiLiterature #GujaratiLovers #WomensDay

ડો. ટીના દોશી દ્વારા મહિલા વિશ્વદિવસ નિમિત્તે... #NavbharatSahityaMandir #GujaratiLiterature #GujaratiLovers #WomensDay

Read More

મહિલા સાહિત્યકાર - "કુન્દનિકા કાપડિયા" #NavbharatSahityaMandir #GujaratiLiterature #WomensDay #BookLovers

મહિલા સાહિત્યકાર - "કુન્દનિકા કાપડિયા" #NavbharatSahityaMandir #GujaratiLiterature #WomensDay #BookLovers

મહિલા સાહિત્યકાર - "કુન્દનિકા કાપડિયા" #NavbharatSahityaMandir #GujaratiLiterature #WomensDay #BookLovers

Read More