"ગલીઓમાં યુદ્ધ પછીના લંડનની એક વિશેષ ગંધ પ્રસરેલી હતી. બોમ્બમારાથી નુકસાન પામેલી હજારો ઈમારતોમાંના બળી રહેલા અવશેષોમાંથી એ ગંધ હવામાં પ્રસરી રહી હતી." કઈ રીતે નાદારીના આરે આવી પહોંચેલા ઈંગ્લેન્ડે ભારતને 'અડધી રાત્રે આઝાદી' આપવી પડી? એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવા પર ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને ૭૯૯ રૂપિયાનું પુસ્તક ૬૫૦ ₹માં હોમ-ડિલિવરી થશે. પુસ્તક ઘરે બેઠાં મંગાવવા માટે 9825032340 નંબર પર વોટ્સએપ કરી શકાશે તેમજ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ની વેબસાઈટ લિંક પરથી પણ નોંધાવી શકાશે. ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’ ભાવાનુવાદિત અને @navbharatofficial પ્રકાશિત આ પુસ્તક ૨૩ જુલાઈનાં રોજ આપ સુધી પહોંચશે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

"ગલીઓમાં યુદ્ધ પછીના લંડનની એક વિશેષ ગંધ પ્રસરેલી હતી. બોમ્બમારાથી નુકસાન પામેલી હજારો ઈમારતોમાંના બળી રહેલા અવશેષોમાંથી એ ગંધ હવામાં પ્રસરી રહી હતી."

કઈ રીતે નાદારીના આરે આવી પહોંચેલા ઈંગ્લેન્ડે ભારતને 'અડધી રાત્રે આઝાદી' આપવી પડી?

એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવા પર ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને ૭૯૯ રૂપિયાનું પુસ્તક ૬૫૦ ₹માં હોમ-ડિલિવરી થશે.

પુસ્તક ઘરે બેઠાં મંગાવવા માટે 9825032340 નંબર પર વોટ્સએપ કરી શકાશે તેમજ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ની વેબસાઈટ લિંક પરથી પણ નોંધાવી શકાશે.

ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’ ભાવાનુવાદિત અને @navbharatofficial પ્રકાશિત આ પુસ્તક ૨૩ જુલાઈનાં રોજ આપ સુધી પહોંચશે.

#navbharatsahityamandir #publication #book #new #readers #gujarati #language #freedom #midnight #release #india #translation

"ગલીઓમાં યુદ્ધ પછીના લંડનની એક વિશેષ ગંધ પ્રસરેલી હતી. બોમ્બમારાથી નુકસાન પામેલી હજારો ઈમારતોમાંના બળી રહેલા અવશેષોમાંથી એ ગંધ હવામાં પ્રસરી રહી હતી." કઈ રીતે નાદારીના આરે આવી પહોંચેલા ઈંગ્લેન્ડે ભારતને 'અડધી રાત્રે આઝાદી' આપવી પડી? એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવા પર ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને ૭૯૯ રૂપિયાનું પુસ્તક ૬૫૦ ₹માં હોમ-ડિલિવરી થશે. પુસ્તક ઘરે બેઠાં મંગાવવા માટે 9825032340 નંબર પર વોટ્સએપ કરી શકાશે તેમજ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ની વેબસાઈટ લિંક પરથી પણ નોંધાવી શકાશે. ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’ ભાવાનુવાદિત અને @navbharatofficial પ્રકાશિત આ પુસ્તક ૨૩ જુલાઈનાં રોજ આપ સુધી પહોંચશે. #navbharatsahityamandir #publication #book #new #readers #gujarati #language #freedom #midnight #release #india #translation

Let's Connect

sm2p0