પડકાર કરો સાકાર રણછોડ શાહ, 80.00 ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણ વિશે મહત્ત્વનું અને ઉલ્લેખનીય લખનાર લેખકો બહુ ઓછા છે. તેમાં રણછોડ શાહનું નામ જુદું તરી આવે છે. આ પુસ્તક શિક્ષણ સામે ઊભા થતા પડકારોને સાકાર કરવા તરફની એક દિશા ચીંધી આપે છે. રણછોડ શાહને શિક્ષણજગત સાથેનો લાંબા સમયનો અનુભવ છે, તેથી તેમની અનુભવવાણી આ પુસ્તકમાં તરત દેખાઈ આવા છે. શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને આ પુસ્તક ખૂબ જ ગમે તેવું છે. Call 9825032340 for queries.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પડકાર કરો સાકાર
રણછોડ શાહ, 80.00
ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણ વિશે મહત્ત્વનું અને ઉલ્લેખનીય લખનાર લેખકો બહુ ઓછા છે. તેમાં રણછોડ શાહનું નામ જુદું તરી આવે છે. આ પુસ્તક શિક્ષણ સામે ઊભા થતા પડકારોને સાકાર કરવા તરફની એક દિશા ચીંધી આપે છે. રણછોડ શાહને શિક્ષણજગત સાથેનો લાંબા સમયનો અનુભવ છે, તેથી તેમની અનુભવવાણી આ પુસ્તકમાં તરત દેખાઈ આવા છે. શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને આ પુસ્તક ખૂબ જ ગમે તેવું છે.

Call 9825032340 for queries.

#Reading #NavbharatSahityaMandir #Books

પડકાર કરો સાકાર રણછોડ શાહ, 80.00 ગુજરાતી ભાષામાં શિક્ષણ વિશે મહત્ત્વનું અને ઉલ્લેખનીય લખનાર લેખકો બહુ ઓછા છે. તેમાં રણછોડ શાહનું નામ જુદું તરી આવે છે. આ પુસ્તક શિક્ષણ સામે ઊભા થતા પડકારોને સાકાર કરવા તરફની એક દિશા ચીંધી આપે છે. રણછોડ શાહને શિક્ષણજગત સાથેનો લાંબા સમયનો અનુભવ છે, તેથી તેમની અનુભવવાણી આ પુસ્તકમાં તરત દેખાઈ આવા છે. શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને આ પુસ્તક ખૂબ જ ગમે તેવું છે. Call 9825032340 for queries. #Reading #NavbharatSahityaMandir #Books

Let's Connect

sm2p0