કેન એન્ડ એબેલ, લેખકઃ જેફ્રી આર્ચર, કિંમતઃ 555/- 60 વર્ષમાં ફેલાયેલી આ એક યાદગાર કથા છે. જેમાં બે શક્તિશાળી વ્યક્તિઓ ધિક્કારના વાતાવરણથી જોડાયેલી છે. નસીબ તેમને બચાવવા અને અંતે એખબીજાનો નાશ કરવા ભેગા કરે છે. આ પુસ્તકની દસ લાખ નકલો પહેલાં અઠવાડિયે, વીસ લાખ નકલો એક મહિનામાં અને ત્રણ કરોડથી વધુ નકલો આજની તારીખ સુધીમાં વેચાઈ ચૂકી છે. એક અબજ લોકોએ આ પુસ્તક વાંચ્યું છે. પાને પાને જકડી રાખતી આ કથા ખરેખર વાંચવા જેવી છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

કેન એન્ડ એબેલ, લેખકઃ જેફ્રી આર્ચર, કિંમતઃ 555/-

60 વર્ષમાં ફેલાયેલી આ એક યાદગાર કથા છે. જેમાં બે શક્તિશાળી વ્યક્તિઓ ધિક્કારના વાતાવરણથી જોડાયેલી છે. નસીબ તેમને બચાવવા અને અંતે એખબીજાનો નાશ કરવા ભેગા કરે છે. આ પુસ્તકની દસ લાખ નકલો પહેલાં અઠવાડિયે, વીસ લાખ નકલો એક મહિનામાં અને ત્રણ કરોડથી વધુ નકલો આજની તારીખ સુધીમાં વેચાઈ ચૂકી છે. એક અબજ લોકોએ આ પુસ્તક વાંચ્યું છે. પાને પાને જકડી રાખતી આ કથા ખરેખર વાંચવા જેવી છે.

કેન એન્ડ એબેલ, લેખકઃ જેફ્રી આર્ચર, કિંમતઃ 555/- 60 વર્ષમાં ફેલાયેલી આ એક યાદગાર કથા છે. જેમાં બે શક્તિશાળી વ્યક્તિઓ ધિક્કારના વાતાવરણથી જોડાયેલી છે. નસીબ તેમને બચાવવા અને અંતે એખબીજાનો નાશ કરવા ભેગા કરે છે. આ પુસ્તકની દસ લાખ નકલો પહેલાં અઠવાડિયે, વીસ લાખ નકલો એક મહિનામાં અને ત્રણ કરોડથી વધુ નકલો આજની તારીખ સુધીમાં વેચાઈ ચૂકી છે. એક અબજ લોકોએ આ પુસ્તક વાંચ્યું છે. પાને પાને જકડી રાખતી આ કથા ખરેખર વાંચવા જેવી છે.

Let's Connect

sm2p0