જીવનના હકારનો ઓટોગ્રાફ, અંકિત ત્રિવેદી, 500.00 અંકિત ત્રિવેદી ગુજરાતના લોકપ્રિય કવિ, સંચાલક તથા કોલમિસ્ટ છે. તેમની કોલમના અઢળક વાચકો છે. આ પુસ્તક તેમની લોકપ્રિય કોલમ જીવનના હકારની કવિતામાંથી ચુંટેલા લેખોનું સંપાદન કરી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જીવનના નકારને દૂર કરી હકાર તરફ લઈ જતું આ પુસ્તક વાંચવા અને ભેટમાં આપવા જેવું છે. ફોર કલર પેજ અને સુંદર ડિઝાઇનમાં છપાયેલું આ પુસ્તક ખરેખર સુંદર છે. Call 9825032340 for queries. Trivedi

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

જીવનના હકારનો ઓટોગ્રાફ, અંકિત ત્રિવેદી, 500.00

અંકિત ત્રિવેદી ગુજરાતના લોકપ્રિય કવિ, સંચાલક તથા કોલમિસ્ટ છે. તેમની કોલમના અઢળક વાચકો છે. આ પુસ્તક તેમની લોકપ્રિય કોલમ જીવનના હકારની કવિતામાંથી ચુંટેલા લેખોનું સંપાદન કરી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જીવનના નકારને દૂર કરી હકાર તરફ લઈ જતું આ પુસ્તક વાંચવા અને ભેટમાં આપવા જેવું છે. ફોર કલર પેજ અને સુંદર ડિઝાઇનમાં છપાયેલું આ પુસ્તક ખરેખર સુંદર છે.

Call 9825032340 for queries.
#NavbharatSahityaMandir #Reading #Books #GujaratiBooks #Ankit Trivedi

જીવનના હકારનો ઓટોગ્રાફ, અંકિત ત્રિવેદી, 500.00 અંકિત ત્રિવેદી ગુજરાતના લોકપ્રિય કવિ, સંચાલક તથા કોલમિસ્ટ છે. તેમની કોલમના અઢળક વાચકો છે. આ પુસ્તક તેમની લોકપ્રિય કોલમ જીવનના હકારની કવિતામાંથી ચુંટેલા લેખોનું સંપાદન કરી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જીવનના નકારને દૂર કરી હકાર તરફ લઈ જતું આ પુસ્તક વાંચવા અને ભેટમાં આપવા જેવું છે. ફોર કલર પેજ અને સુંદર ડિઝાઇનમાં છપાયેલું આ પુસ્તક ખરેખર સુંદર છે. Call 9825032340 for queries. #NavbharatSahityaMandir #Reading #Books #GujaratiBooks #Ankit Trivedi

Let's Connect

sm2p0