શબ્દે શબ્દે નવજીવન ગણપત પટેલ સૌમ્ય, 350.00 ક્યારેક આપણને કોઈની એક નાનકડી વાત અથવા તો નાનકડું તથ્ય નવી દિશા ચીંધી આપે છે. આ પુસ્તકમાં પણ આવા દિશા ચીંધનારા અને અમૂલ્યવાન વિચારો મૂકવામાં આવ્યા છે. ગણપત પટેલ સૌમ્યના વિશાળ વાંચનમાંથી તેમણે ઘણા વિચારો પસંદ કરી અને એક સંકલન કર્યું. આ ચુનંદ સંકલન એટલે આ પુસ્તક. આ પુસ્તકના વિચારો તમારા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ પુસ્તક તમે કોઈને ભેટમાં આપશો તો તે પણ વિચારોની એક ઉત્તમ ભેટ બની રહેશે અને ભેટ મેળવનાર પણ આજીવન સુખમય રહેશે. Call 9825032340 for queries.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

શબ્દે શબ્દે નવજીવન
ગણપત પટેલ સૌમ્ય, 350.00

ક્યારેક આપણને કોઈની એક નાનકડી વાત અથવા તો નાનકડું તથ્ય નવી દિશા ચીંધી આપે છે. આ પુસ્તકમાં પણ આવા દિશા ચીંધનારા અને અમૂલ્યવાન વિચારો મૂકવામાં આવ્યા છે. ગણપત પટેલ સૌમ્યના વિશાળ વાંચનમાંથી તેમણે ઘણા વિચારો પસંદ કરી અને એક સંકલન કર્યું. આ ચુનંદ સંકલન એટલે આ પુસ્તક. આ પુસ્તકના વિચારો તમારા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ પુસ્તક તમે કોઈને ભેટમાં આપશો તો તે પણ વિચારોની એક ઉત્તમ ભેટ બની રહેશે અને ભેટ મેળવનાર પણ આજીવન સુખમય રહેશે.

Call 9825032340 for queries.
#Reading #NavbharatSahityaMandir #Books

શબ્દે શબ્દે નવજીવન ગણપત પટેલ સૌમ્ય, 350.00 ક્યારેક આપણને કોઈની એક નાનકડી વાત અથવા તો નાનકડું તથ્ય નવી દિશા ચીંધી આપે છે. આ પુસ્તકમાં પણ આવા દિશા ચીંધનારા અને અમૂલ્યવાન વિચારો મૂકવામાં આવ્યા છે. ગણપત પટેલ સૌમ્યના વિશાળ વાંચનમાંથી તેમણે ઘણા વિચારો પસંદ કરી અને એક સંકલન કર્યું. આ ચુનંદ સંકલન એટલે આ પુસ્તક. આ પુસ્તકના વિચારો તમારા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ પુસ્તક તમે કોઈને ભેટમાં આપશો તો તે પણ વિચારોની એક ઉત્તમ ભેટ બની રહેશે અને ભેટ મેળવનાર પણ આજીવન સુખમય રહેશે. Call 9825032340 for queries. #Reading #NavbharatSahityaMandir #Books

Let's Connect

sm2p0