સામાન્ય જ્ઞાન (હીરેન દવે, કિંમત – 300.00) આ પુસ્તક દરેક અભ્યાસુઓને ઉપયોગી થઈ પડે તેવું સુંદર છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા અભ્યાસુઓને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે તેવું છે. આ સ્પર્ધાત્કમ પરીક્ષાના યુગમાં આવું સુંદર પુસ્તક દરેક વિદ્યાર્થીઓએ વસાવવું જ રહ્યું. આ પુસ્તક જીપીએસસી, યુપીએસસી તથા અન્ય અનેક પરીક્ષાઓમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું બની રહે તેમ છે. આ પુસ્તક વાંચીને વિદ્યાર્થી પ્રશ્નપેપરના સરળતાથી જવાબો આપી શકશે. To order this book, call on 09825032340.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

સામાન્ય જ્ઞાન (હીરેન દવે, કિંમત – 300.00)

આ પુસ્તક દરેક અભ્યાસુઓને ઉપયોગી થઈ પડે તેવું સુંદર છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા અભ્યાસુઓને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે તેવું છે. આ સ્પર્ધાત્કમ પરીક્ષાના યુગમાં આવું સુંદર પુસ્તક દરેક વિદ્યાર્થીઓએ વસાવવું જ રહ્યું. આ પુસ્તક જીપીએસસી, યુપીએસસી તથા અન્ય અનેક પરીક્ષાઓમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું બની રહે તેમ છે. આ પુસ્તક વાંચીને વિદ્યાર્થી પ્રશ્નપેપરના સરળતાથી જવાબો આપી શકશે.

To order this book, call on 09825032340.

સામાન્ય જ્ઞાન (હીરેન દવે, કિંમત – 300.00) આ પુસ્તક દરેક અભ્યાસુઓને ઉપયોગી થઈ પડે તેવું સુંદર છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા અભ્યાસુઓને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે તેવું છે. આ સ્પર્ધાત્કમ પરીક્ષાના યુગમાં આવું સુંદર પુસ્તક દરેક વિદ્યાર્થીઓએ વસાવવું જ રહ્યું. આ પુસ્તક જીપીએસસી, યુપીએસસી તથા અન્ય અનેક પરીક્ષાઓમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું બની રહે તેમ છે. આ પુસ્તક વાંચીને વિદ્યાર્થી પ્રશ્નપેપરના સરળતાથી જવાબો આપી શકશે. To order this book, call on 09825032340.

Let's Connect

sm2p0