સફળતાનો મંત્ર - કિશોર મકવાણા સિદ્ધિપ્રાપ્ત 26 સફળ વ્યક્તિઓનો મુલાકાત સંગ્રહ એટલે આ પુસ્તક . લેખકશ્રીના વર્ષોના પત્રકારત્વના અનુભવમાં અનેક નામી હસ્તીઓની મુલાકાત લઇ ઈન્ટરવ્યુ લીધા છે . આ પુસ્તકમાં પસંદ કરાયેલ કેટલાક નામી વ્યક્તિઓની મુલાકાતો ગ્રંથસ્થ કરાઈ છે .આ પુસ્તક દરેક વ્યક્તિને એક પોઝિટિવ થોટ્સ અને પ્રેરણા પૂરી પાડે તેવું છે ..

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

સફળતાનો મંત્ર - કિશોર મકવાણા

સિદ્ધિપ્રાપ્ત 26 સફળ વ્યક્તિઓનો મુલાકાત સંગ્રહ એટલે આ પુસ્તક . લેખકશ્રીના વર્ષોના પત્રકારત્વના અનુભવમાં અનેક નામી હસ્તીઓની મુલાકાત લઇ ઈન્ટરવ્યુ લીધા છે . આ પુસ્તકમાં પસંદ કરાયેલ કેટલાક નામી વ્યક્તિઓની મુલાકાતો ગ્રંથસ્થ કરાઈ છે .આ પુસ્તક દરેક વ્યક્તિને એક પોઝિટિવ થોટ્સ અને પ્રેરણા પૂરી પાડે તેવું છે ..

સફળતાનો મંત્ર - કિશોર મકવાણા સિદ્ધિપ્રાપ્ત 26 સફળ વ્યક્તિઓનો મુલાકાત સંગ્રહ એટલે આ પુસ્તક . લેખકશ્રીના વર્ષોના પત્રકારત્વના અનુભવમાં અનેક નામી હસ્તીઓની મુલાકાત લઇ ઈન્ટરવ્યુ લીધા છે . આ પુસ્તકમાં પસંદ કરાયેલ કેટલાક નામી વ્યક્તિઓની મુલાકાતો ગ્રંથસ્થ કરાઈ છે .આ પુસ્તક દરેક વ્યક્તિને એક પોઝિટિવ થોટ્સ અને પ્રેરણા પૂરી પાડે તેવું છે ..

Let's Connect

sm2p0