દૃષ્ટિ સોની દ્વારા લિખિત; સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી દ્વારા યુવા પુરસ્કાર 2021થી પુરસ્કૃત નવલકથા, 'અ-માણસ'ને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ એક વર્ષમાં આ નવલકથા ગુજરાતની વિવિધ બુક સ્ટોરસ્થી લઈને બુક ફેરસ્ સુધી. સચિવાલયથી લઈને દુનિયાની સૌથી મોટી એવી વૉશિંગટનની 'લાઇબ્રેરી ઓફ કોંગ્રેસ' સુધી પહોંચ્યું છે. દૃષ્ટિ સોનીની આ પ્રથમ નવલકથા, એમનો નાયક, એમની વાર્તા આગળ પણ આમ ઊંચો પ્રવાસ કરતા રહે એવી શુભેચ્છાઓ. 'અ-માણસ'ના તમામ ભાવાકોનો, વાચકોનો, અમે આભાર માનીએ છીએ. તમારા પ્રતિભાવો સદૈવ આવકાર્ય છે. તમારા સોશ્યલ મીડિયા પર અથવા અમને કે લેખિકાને આપ આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી મોકલી આપજો. જો તમે 'અ-માણસ' નવલકથા નથી વાંચી તો હાલ જ મંગાવી શકો છો. નીચે એને order કરવાની વિગત છે. આપ આપની નજીકની book-storeમાંથી આ પુસ્તક મેળવી શકો છો. આ લઘુનવલ Amazon પર available છે. નવભારતની સાઈટ ( https://bit.ly/3I4fagO ) પરથી પણ આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠા મંગાવી શકશો. Written by: Drashti soni Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah)

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

દૃષ્ટિ સોની દ્વારા લિખિત; સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી દ્વારા યુવા પુરસ્કાર 2021થી પુરસ્કૃત નવલકથા, 'અ-માણસ'ને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે.

આ એક વર્ષમાં આ નવલકથા ગુજરાતની વિવિધ બુક સ્ટોરસ્થી લઈને બુક ફેરસ્ સુધી. સચિવાલયથી લઈને દુનિયાની સૌથી મોટી એવી વૉશિંગટનની 'લાઇબ્રેરી ઓફ કોંગ્રેસ' સુધી પહોંચ્યું છે. દૃષ્ટિ સોનીની આ પ્રથમ નવલકથા, એમનો નાયક, એમની વાર્તા આગળ પણ આમ ઊંચો પ્રવાસ કરતા રહે એવી શુભેચ્છાઓ.

'અ-માણસ'ના તમામ ભાવાકોનો, વાચકોનો, અમે આભાર માનીએ છીએ. તમારા પ્રતિભાવો સદૈવ આવકાર્ય છે. તમારા સોશ્યલ મીડિયા પર અથવા અમને કે લેખિકાને આપ આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી મોકલી આપજો.

જો તમે 'અ-માણસ' નવલકથા નથી વાંચી તો હાલ જ મંગાવી શકો છો. નીચે એને order કરવાની વિગત છે. આપ આપની નજીકની book-storeમાંથી આ પુસ્તક મેળવી શકો છો.

આ લઘુનવલ Amazon પર available છે. નવભારતની સાઈટ ( https://bit.ly/3I4fagO ) પરથી પણ આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે.

આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠા મંગાવી શકશો.

Written by: Drashti soni
Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah)

#book #read #readers #reading #fiction #novel #shortnovel #gujarati #gujarat #ahmedabad #navbharatsahityamandir #readmore #novels #art #writer #writing #literature #Amaanas #drashtisoni #shortnovel #literature #delhisahityaakademi #youngwriter #published #art #nationalawardwinner

દૃષ્ટિ સોની દ્વારા લિખિત; સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી દ્વારા યુવા પુરસ્કાર 2021થી પુરસ્કૃત નવલકથા, 'અ-માણસ'ને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ એક વર્ષમાં આ નવલકથા ગુજરાતની વિવિધ બુક સ્ટોરસ્થી લઈને બુક ફેરસ્ સુધી. સચિવાલયથી લઈને દુનિયાની સૌથી મોટી એવી વૉશિંગટનની 'લાઇબ્રેરી ઓફ કોંગ્રેસ' સુધી પહોંચ્યું છે. દૃષ્ટિ સોનીની આ પ્રથમ નવલકથા, એમનો નાયક, એમની વાર્તા આગળ પણ આમ ઊંચો પ્રવાસ કરતા રહે એવી શુભેચ્છાઓ. 'અ-માણસ'ના તમામ ભાવાકોનો, વાચકોનો, અમે આભાર માનીએ છીએ. તમારા પ્રતિભાવો સદૈવ આવકાર્ય છે. તમારા સોશ્યલ મીડિયા પર અથવા અમને કે લેખિકાને આપ આપનો પ્રતિભાવ જરૂરથી મોકલી આપજો. જો તમે 'અ-માણસ' નવલકથા નથી વાંચી તો હાલ જ મંગાવી શકો છો. નીચે એને order કરવાની વિગત છે. આપ આપની નજીકની book-storeમાંથી આ પુસ્તક મેળવી શકો છો. આ લઘુનવલ Amazon પર available છે. નવભારતની સાઈટ ( https://bit.ly/3I4fagO ) પરથી પણ આપ આપની કૉપી મેળવી શકો છો. નવભારત સાહિત્ય મંદિરની અને આપની નજીકની book storesમાં આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે. આપ ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (૯૮૨૫૦ ૩૨૩૪૦) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠા મંગાવી શકશો. Written by: Drashti soni Published by: Navbharat Sahitya Mandir (Ronak Shah) #book #read #readers #reading #fiction #novel #shortnovel #gujarati #gujarat #ahmedabad #navbharatsahityamandir #readmore #novels #art #writer #writing #literature #Amaanas #drashtisoni #shortnovel #literature #delhisahityaakademi #youngwriter #published #art #nationalawardwinner

Let's Connect

sm2p0