પરિણયની પગદંડીએ કિંમત 200.00 વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય કાજલ ઓઝા વૈદ્યની ભાષાશૈલી અને છટા ગુજરાતી વાચકો અને ભાવકોએ પોંખી છે. અનેક વર્તમાનપત્રોમાં તેમની કોલમ લેખસ્વરૃપે, વાર્તાસ્વરૃપે અને નવલકથા સ્વરૃપે વહેતી રહે છે. તેમની કલમે અને વ્યક્તિત્વે લોકપ્રિયતાના સીમાડા વટાવ્યા છે. આવી લોકપ્રિય વ્યક્તિ દ્વારા અપાયેલું આ વ્યાખ્યાન તમારા કાનમાં અંતરની ઊજાણી જેવું બની રહેશે. To order, call on 09825032340.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પરિણયની પગદંડીએ

કિંમત 200.00
વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

કાજલ ઓઝા વૈદ્યની ભાષાશૈલી અને છટા ગુજરાતી વાચકો અને ભાવકોએ પોંખી છે. અનેક વર્તમાનપત્રોમાં તેમની કોલમ લેખસ્વરૃપે, વાર્તાસ્વરૃપે અને નવલકથા સ્વરૃપે વહેતી રહે છે. તેમની કલમે અને વ્યક્તિત્વે લોકપ્રિયતાના સીમાડા વટાવ્યા છે. આવી લોકપ્રિય વ્યક્તિ દ્વારા અપાયેલું આ વ્યાખ્યાન તમારા કાનમાં અંતરની ઊજાણી જેવું બની રહેશે.

To order, call on 09825032340.

પરિણયની પગદંડીએ કિંમત 200.00 વ્યાખ્યાન – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય કાજલ ઓઝા વૈદ્યની ભાષાશૈલી અને છટા ગુજરાતી વાચકો અને ભાવકોએ પોંખી છે. અનેક વર્તમાનપત્રોમાં તેમની કોલમ લેખસ્વરૃપે, વાર્તાસ્વરૃપે અને નવલકથા સ્વરૃપે વહેતી રહે છે. તેમની કલમે અને વ્યક્તિત્વે લોકપ્રિયતાના સીમાડા વટાવ્યા છે. આવી લોકપ્રિય વ્યક્તિ દ્વારા અપાયેલું આ વ્યાખ્યાન તમારા કાનમાં અંતરની ઊજાણી જેવું બની રહેશે. To order, call on 09825032340.

Let's Connect

sm2p0