શિક્ષક અને કેળવણી ડો. સંતોષ દેવકર, 200.00 સંતોષ દેવકર જાણીતા લેખક અને કોલમિસ્ટ છે. શૈક્ષણ ક્ષેત્રે તેઓ હાલ કાર્યરત છે. આથી શિક્ષણનો તેમનો અનુભવ પણ ખૂબ બહોળો છે. આ પુસ્તકમાં શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓની શિક્ષણ પ્રત્યેની વિવિધ દ્રષ્ટિ આલેખવામાં આવી છે. કોઈ પણ વાલીને આ પુસ્તક વાંચીને પોતાના બાળકને, તેની સ્કૂલને અને શિક્ષકને સમજવામાં મદદ મળશે. સાથે સાથે શિક્ષકને પણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવું કશુંક કરવાની પ્રેરણા મળશે. Call on 9825032340 for queries!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

શિક્ષક અને કેળવણી
ડો. સંતોષ દેવકર, 200.00
સંતોષ દેવકર જાણીતા લેખક અને કોલમિસ્ટ છે. શૈક્ષણ ક્ષેત્રે તેઓ હાલ કાર્યરત છે. આથી શિક્ષણનો તેમનો અનુભવ પણ ખૂબ બહોળો છે. આ પુસ્તકમાં શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓની શિક્ષણ પ્રત્યેની વિવિધ દ્રષ્ટિ આલેખવામાં આવી છે. કોઈ પણ વાલીને આ પુસ્તક વાંચીને પોતાના બાળકને, તેની સ્કૂલને અને શિક્ષકને સમજવામાં મદદ મળશે. સાથે સાથે શિક્ષકને પણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવું કશુંક કરવાની પ્રેરણા મળશે.

Call on 9825032340 for queries!

#NavbharatSahityaMandir #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

શિક્ષક અને કેળવણી ડો. સંતોષ દેવકર, 200.00 સંતોષ દેવકર જાણીતા લેખક અને કોલમિસ્ટ છે. શૈક્ષણ ક્ષેત્રે તેઓ હાલ કાર્યરત છે. આથી શિક્ષણનો તેમનો અનુભવ પણ ખૂબ બહોળો છે. આ પુસ્તકમાં શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓની શિક્ષણ પ્રત્યેની વિવિધ દ્રષ્ટિ આલેખવામાં આવી છે. કોઈ પણ વાલીને આ પુસ્તક વાંચીને પોતાના બાળકને, તેની સ્કૂલને અને શિક્ષકને સમજવામાં મદદ મળશે. સાથે સાથે શિક્ષકને પણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવું કશુંક કરવાની પ્રેરણા મળશે. Call on 9825032340 for queries! #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Let's Connect

sm2p0