ચંદ્રકાન્ત બક્ષીના ઉત્કૃષ્ટ નિબંધો, લેખકઃ ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, કિંમતઃ 200/- ગુજરાતી ભાષામાં ચંદ્રકાન્ત બક્ષીનું નામ કોઈથી અજાણ્યું નથી. તેમણે નવલકથા, વાર્તા, નિબંધો એમ અનેક ક્ષેત્રે બહોળું સર્જન કર્યું છે. ચંદ્રકાન્ત બક્ષીના નિબંધો ખૂબ જ ચર્ચિત રહ્યા છે. ખૂબ વખણાયા છે અને ખૂબ વંચાયા છે. આ પુસ્તકમાં તેમના નિબંધોમાંથી ચૂંટેલા અને શ્રેષ્ઠ નિબંધોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. આ નિબંધો કોઈ પણ વાચકના હૃદયને સ્પર્શી શકે તેવા ધારદાર અને જોમદાર છે. Call 9825032340 for queries.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ચંદ્રકાન્ત બક્ષીના ઉત્કૃષ્ટ નિબંધો,
લેખકઃ ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, કિંમતઃ 200/-
ગુજરાતી ભાષામાં ચંદ્રકાન્ત બક્ષીનું નામ કોઈથી અજાણ્યું નથી. તેમણે નવલકથા, વાર્તા, નિબંધો એમ અનેક ક્ષેત્રે બહોળું સર્જન કર્યું છે. ચંદ્રકાન્ત બક્ષીના નિબંધો ખૂબ જ ચર્ચિત રહ્યા છે. ખૂબ વખણાયા છે અને ખૂબ વંચાયા છે. આ પુસ્તકમાં તેમના નિબંધોમાંથી ચૂંટેલા અને શ્રેષ્ઠ નિબંધોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. આ નિબંધો કોઈ પણ વાચકના હૃદયને સ્પર્શી શકે તેવા ધારદાર અને જોમદાર છે.

Call 9825032340 for queries.

#Reading #NavbharatSahityaMandir #Books

ચંદ્રકાન્ત બક્ષીના ઉત્કૃષ્ટ નિબંધો, લેખકઃ ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, કિંમતઃ 200/- ગુજરાતી ભાષામાં ચંદ્રકાન્ત બક્ષીનું નામ કોઈથી અજાણ્યું નથી. તેમણે નવલકથા, વાર્તા, નિબંધો એમ અનેક ક્ષેત્રે બહોળું સર્જન કર્યું છે. ચંદ્રકાન્ત બક્ષીના નિબંધો ખૂબ જ ચર્ચિત રહ્યા છે. ખૂબ વખણાયા છે અને ખૂબ વંચાયા છે. આ પુસ્તકમાં તેમના નિબંધોમાંથી ચૂંટેલા અને શ્રેષ્ઠ નિબંધોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. આ નિબંધો કોઈ પણ વાચકના હૃદયને સ્પર્શી શકે તેવા ધારદાર અને જોમદાર છે. Call 9825032340 for queries. #Reading #NavbharatSahityaMandir #Books

Let's Connect

sm2p0