રિઝલ્ટ તમારા હાથમાં ભાવિકા અપૂર્વ શેઠ, 150.00 હાલમાં જે મમ્મી પપ્પાઓ બાળકોને ભણાવવાના માહોલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અથવા જેઓ ભવિષ્યમાં થવાના છે તેમને આ પુસ્તક ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહેશે. બાળકો પર રહેલો પરીક્ષાનો ભાર મા-બાપ પર પણ આવતો હોય છે. આ પુસ્તક બાળકોની સ્થિતિ, વાલીઓની સ્થિતિ, શિક્ષકોની સ્થિતિ અને સ્કૂલની વ્યવસ્થાની સ્થિતિ એમ ચાર પાસાંઓ તપાસી આપે છે. આ પુસ્તક દરેક વાલીએ અને શિક્ષકે તથા વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા જેવું છે. Call on 9825032340 for queries!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

રિઝલ્ટ તમારા હાથમાં
ભાવિકા અપૂર્વ શેઠ, 150.00
હાલમાં જે મમ્મી પપ્પાઓ બાળકોને ભણાવવાના માહોલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અથવા જેઓ ભવિષ્યમાં થવાના છે તેમને આ પુસ્તક ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહેશે. બાળકો પર રહેલો પરીક્ષાનો ભાર મા-બાપ પર પણ આવતો હોય છે. આ પુસ્તક બાળકોની સ્થિતિ, વાલીઓની સ્થિતિ, શિક્ષકોની સ્થિતિ અને સ્કૂલની વ્યવસ્થાની સ્થિતિ એમ ચાર પાસાંઓ તપાસી આપે છે. આ પુસ્તક દરેક વાલીએ અને શિક્ષકે તથા વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા જેવું છે.

Call on 9825032340 for queries!
#NavbharatSahityaMandir #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

રિઝલ્ટ તમારા હાથમાં ભાવિકા અપૂર્વ શેઠ, 150.00 હાલમાં જે મમ્મી પપ્પાઓ બાળકોને ભણાવવાના માહોલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અથવા જેઓ ભવિષ્યમાં થવાના છે તેમને આ પુસ્તક ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહેશે. બાળકો પર રહેલો પરીક્ષાનો ભાર મા-બાપ પર પણ આવતો હોય છે. આ પુસ્તક બાળકોની સ્થિતિ, વાલીઓની સ્થિતિ, શિક્ષકોની સ્થિતિ અને સ્કૂલની વ્યવસ્થાની સ્થિતિ એમ ચાર પાસાંઓ તપાસી આપે છે. આ પુસ્તક દરેક વાલીએ અને શિક્ષકે તથા વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા જેવું છે. Call on 9825032340 for queries! #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers

Let's Connect

sm2p0