વેઇટલોસ અને ડાયેટિંગના ડાઉટ્સ, ડો. જાનકી પટેલ, 150.00 વજન વધારે અને સ્થૂળતા એ આજનો મુખ્ય પ્રશ્ન છે. માણસ ખાઉધરો થઈ ગયો છે. ખાવાની સાથે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૃરી છે. આ પુસ્તકમાં વજનવધારાને અટકાવવા માટે અ સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે વિવિધ ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. વેઇટલોસ એ અખતરા કરવાની ચીજ નથી. વિજ્ઞાન અને ગણિતનો સમન્વય છે. આ પુસ્તક વજન ઘટાડવા માગતા દરેક વ્યક્તિને ઉપયોગી બની રહેશે. Call on 9825032340 for queries!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

વેઇટલોસ અને ડાયેટિંગના ડાઉટ્સ, ડો. જાનકી પટેલ, 150.00
વજન વધારે અને સ્થૂળતા એ આજનો મુખ્ય પ્રશ્ન છે. માણસ ખાઉધરો થઈ ગયો છે. ખાવાની સાથે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૃરી છે. આ પુસ્તકમાં વજનવધારાને અટકાવવા માટે અ સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે વિવિધ ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. વેઇટલોસ એ અખતરા કરવાની ચીજ નથી. વિજ્ઞાન અને ગણિતનો સમન્વય છે. આ પુસ્તક વજન ઘટાડવા માગતા દરેક વ્યક્તિને ઉપયોગી બની રહેશે.

Call on 9825032340 for queries!

#NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

વેઇટલોસ અને ડાયેટિંગના ડાઉટ્સ, ડો. જાનકી પટેલ, 150.00 વજન વધારે અને સ્થૂળતા એ આજનો મુખ્ય પ્રશ્ન છે. માણસ ખાઉધરો થઈ ગયો છે. ખાવાની સાથે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૃરી છે. આ પુસ્તકમાં વજનવધારાને અટકાવવા માટે અ સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે વિવિધ ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. વેઇટલોસ એ અખતરા કરવાની ચીજ નથી. વિજ્ઞાન અને ગણિતનો સમન્વય છે. આ પુસ્તક વજન ઘટાડવા માગતા દરેક વ્યક્તિને ઉપયોગી બની રહેશે. Call on 9825032340 for queries! #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

Let's Connect

sm2p0