"બુદ્ધિના બ્રહ્મચારી" વજુ કોટક, 150.00 હાસ્ય, વિનોદ અને કટાક્ષ આ ત્રણ વસ્તુના પાયા ઉપર બુદ્ધિના બ્રહ્મચારીની ઇમારત ઊભી કરવામાં આવી છે. આ ઇમારતના દરેક ખંડની દીવાલો હાસ્યના ગુલાબી રંગથી રંગવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચીને ગંભીરમાં ગંભર વ્યક્તિ પણ જરૂર હસી પડશે. વજુ કોટકની હાસ્યલેખો લખવાની શૈલી અનોખી છે. દરેક વાચકને આ પુસ્તક વાંચવું ગમે તેવું છે. Call on 9825032340 for queries!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

"બુદ્ધિના બ્રહ્મચારી"

વજુ કોટક, 150.00
હાસ્ય, વિનોદ અને કટાક્ષ આ ત્રણ વસ્તુના પાયા ઉપર બુદ્ધિના બ્રહ્મચારીની ઇમારત ઊભી કરવામાં આવી છે. આ ઇમારતના દરેક ખંડની દીવાલો હાસ્યના ગુલાબી રંગથી રંગવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચીને ગંભીરમાં ગંભર વ્યક્તિ પણ જરૂર હસી પડશે. વજુ કોટકની હાસ્યલેખો લખવાની શૈલી અનોખી છે. દરેક વાચકને આ પુસ્તક વાંચવું ગમે તેવું છે.

Call on 9825032340 for queries!

#NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

"બુદ્ધિના બ્રહ્મચારી" વજુ કોટક, 150.00 હાસ્ય, વિનોદ અને કટાક્ષ આ ત્રણ વસ્તુના પાયા ઉપર બુદ્ધિના બ્રહ્મચારીની ઇમારત ઊભી કરવામાં આવી છે. આ ઇમારતના દરેક ખંડની દીવાલો હાસ્યના ગુલાબી રંગથી રંગવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચીને ગંભીરમાં ગંભર વ્યક્તિ પણ જરૂર હસી પડશે. વજુ કોટકની હાસ્યલેખો લખવાની શૈલી અનોખી છે. દરેક વાચકને આ પુસ્તક વાંચવું ગમે તેવું છે. Call on 9825032340 for queries! #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

Let's Connect

sm2p0